Notification#

Notification.body#

Właściwość body zwraca łańcuch znakowy reprezentujący ciało danego powiadomienia. Właściwość jest tylko do odczytu.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var read_body = notification.body;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Ciało powiadomienia możemy ustawić przy jego tworzeniu za pomocą konstruktora new Notification(). Domyślną wartością będzie pusty łańcuch znakowy.

Tekst reprezentujący ciało powiadomienia będzie wyświetlany pod tekstem reprezentującym tytuł powiadomienia.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowe powiadomienie
	var notification1 = new Notification("piesek");

	document.write(notification1); // [object Notification]
	document.write("<br>");
	document.write(notification1.body); // "" - pusty łańcuch

	document.write("<br><br>");

	// Tworzymy kolejne powiadomienie
	var notification2 = new Notification("piesek", {body: "Bardzo miła psina"});

	document.write(notification2); // [object Notification]
	document.write("<br>");
	document.write(notification2.body); // Bardzo miła psina

</script>

Interfejs Web IDL#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Notification (H1) Notification.body (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3)