Notification#

Wstęp#

Interfejs Notification stanowi definicję Web IDL dla obiektów reprezentujących powiadomienia.

Każde powiadomienie # (notification) posiada tytuł # (title), ciało # (body), kierunek # (direction), język # (language), etykietę # (tag), dane # (data) oraz pochodzenie # (origin).

Każde powiadomienie może być powiązane z URL ikony # (icon URL) oraz obrazem ikony # (icon image).

Interfejs Notification dziedziczy po interfejsie EventTarget, dlatego ma dostęp do wszystkich poleceń z tego interfejsu (oraz z kolejnych interfejsów w łańcuchu dziedziczenia).

Powiadomienie można utworzyć za pomocą polecenia:

Właściwości Notification#

NazwaOpis
Notification.bodyZwraca łańcuch znakowy reprezentujący ciało danego powiadomienia.
Notification.dirZwraca łańcuch znakowy reprezentujący kierunek danego powiadomienia.
Notification.iconZwraca łańcuch znakowy reprezentujący URL ikony danego powiadomienia.
Notification.langZwraca łańcuch znakowy reprezentujący główny język danego powiadomienia.
Notification.onclickUstawia w danym powiadomieniu uchwyt zdarzenia dla zdarzenia click.
Notification.oncloseUstawia w danym powiadomieniu uchwyt zdarzenia dla zdarzenia close.
Notification.onerrorUstawia w danym powiadomieniu uchwyt zdarzenia dla zdarzenia error.
Notification.onshowUstawia w danym powiadomieniu uchwyt zdarzenia dla zdarzenia show.
Notification.permissionZwraca łańcuch znakowy informujący o aktualnym zezwoleniu wyświetlania powiadomień dla danego pochodzenia.
Notification.tagZwraca łańcuch znakowy reprezentujący etykietę danego powiadomienia.
Notification.titleZwraca łańcuch znakowy reprezentujący tytuł danego powiadomienia.

Metody Notification#

NazwaOpis
Notification.close()Zamyka dane powiadomienie.
Notification.requestPermission()Wysyła prośbę o ustawienie zezwolenia wyświetlania powiadomień dla danego pochodzenia.

Inne Range#

NazwaOpis
new Notification()Konstruktor tworzący nowy powiadomienie.

Interfejs Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
[Constructor(DOMString title, optional NotificationOptions options), Exposed=Window,Worker]
interface Notification : EventTarget {
	static readonly attribute NotificationPermission permission;
	static void requestPermission(optional NotificationPermissionCallback callback);

	static Promise<sequence<Notification>> getClones(optional
							 GetNotificationClonesOptions filter);

	attribute EventHandler onclick;
	attribute EventHandler onshow;
	attribute EventHandler onerror;
	attribute EventHandler onclose;

	readonly attribute DOMString title;
	readonly attribute NotificationDirection dir;
	readonly attribute DOMString lang;
	readonly attribute DOMString body;
	readonly attribute DOMString tag;
	readonly attribute DOMString icon;
	[SameObject] readonly attribute any data;

	void close();
};

dictionary NotificationOptions {
	NotificationDirection dir = "auto";
	DOMString lang = "";
	DOMString body = "";
	DOMString tag = "";
	DOMString icon;
	any data = null;
};

dictionary GetNotificationClonesOptions {
	DOMString tag = "";
};

enum NotificationPermission {
	"default",
	"denied",
	"granted"
};

callback NotificationPermissionCallback = void (NotificationPermission permission);

enum NotificationDirection {
	"auto",
	"ltr",
	"rtl"
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Notification (H1) Wstęp (H2) Właściwości Notification (H3) Metody Notification (H3) Inne Range (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)