Performance (rozszerzenie)#

Wstęp#

Specyfikacja "High Resolution Time Level 2" rozszerza podstawowy interfejs Performance o jedną dodatkową metodę Performance.now(), która zwraca aktualny czas wysokiej rozdzielczości względem czasu rozpoczęcia nawigacji dokumentu.

Dodatkowe polecenie jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla interfejsu Performance, dlatego też w definicji Web IDL rozszerzenie realizowane jest za pomocą interfejsu cząstkowego.

Metody Performance#

NazwaOpis
Performance.now()Zwraca wartość liczbową reprezentującą czas wysokiej rozdzielczości jaki upłynął względem czasu rozpoczęcia nawigacji dokumentu.

Interfejs Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
partial interface Performance {
	DOMHighResTimeStamp now();
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Performance (rozszerzenie) (H1) Wstęp (H2) Metody Performance (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)