Ogólne#

High Resolution Time#

W tym miejscu umieszczam powtarzające się specyficzne pojęcia i algorytmy w dziale High Resolution Time.

Pojęcia#

time origin

Czasem pochodzenia # (time origin) jest wartość czasu, od którego czas jest mierzony. Czas pochodzenia musi być równy czasowi rozpoczęcia nawigacji w bieżącym dokumencie.

Wartość czasu rozpoczęcia nawigacji dokumentu w atrybucie typu DOMHighResTimeStamp jest równa 0. Ta sama wartość czasu opisana z atrybutem typu DOMTimeStamp jest równa atrybutowi navigationStart z interfejsu PerformanceTiming.

W przypadku dedykowanego wątku czas pochodzenia musi być równy czasowi rozpoczęcia nawigacji dokumentu, gdzie wątek został utworzony.

W przypadku wspólnego wątku czas pochodzenia musi być równy momentowi utworzenia wspólnego wątku.

DOMHighResTimeStamp type

Typ DOMHighResTimeStamp # służy do przechowywania wartości czasu mierzonego względem czasu pochodzenia lub wartości czasu, która reprezentuje odstęp między dwoma DOMHighResTimeStamp. Powinien on wyrażać czas w milisekundach z dokładnością do mikrosekundy.

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
typedef double DOMHighResTimeStamp;

Jeśli aplikacja kliencka nie jest w stanie dostarczyć wartości czasu z dokładnością do mikrosekundy z powodu ograniczeń sprzętowych lub programowych, to może zaprezentować typ DOMHighResTimeStamp jako czas w milisekundach z dokładnością do milisekundy.

privacy and security

Statystyczne zbieranie śladów (statistical fingerprinting) dotyczy problemu ochrony prywatności, gdzie złośliwa strona internetowa może określić, czy użytkownik odwiedził stronę internetową osób trzecich poprzez mierzenie czasu trafień pamięci podręcznej i pomyłek zasobów w witrynie innej firmy. Choć obecnie metoda Performance.now() zwraca precyzyjniejsze dane czasowe, to nie narusza prywatności w szerszym aspekcie niż działo się to do tej pory.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Ogólne (H1) High Resolution Time (H2) Pojęcia (H3) time origin (H4) DOMHighResTimeStamp type (H4) privacy and security (H4)