EngineTC#

Kupowanie statów#

Tryb kupowania statów trzeba aktywować w kodzie skryptu.

Kolejna nowość. Z pewnością każdy doświadczony gracz wie, że kupowanie określonej ilości statów męczy, szczególnie gdy czynność należy przeprowadzić na kilkudziesięciu kontach. Owszem, można posłużyć się makrem, ale rozwiązanie takie jest niedokładne. Za pomocą mojego skryptu ilość zakupionych dopalaczy będzie stała.

Aktywacja wykupywania dragów#

Domyślnie w zakładce Szpital włączony jest tryb brania metadonu. By przejść w tryb zakupów należy w opcjach konfiguracyjnych przeprowadzić następującą zmianę:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var metadonORstats = 1; // 0 - standardowy tryb (branie mety w szpitalu), 1 - przełączenie w tryb kupowania statów

Następnie należy zdefiniować, które staty masz zamiar zakupić i do jakiej ilości. Deklaracja jest prosta, podajesz maksymalne wartości statów jakie powinny pojawić się na koncie:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var maxIntelligence = 2192; // maksymalna wartość zakupionej Inteligencji
var maxCharisma = 1477; // maksymalna wartość zakupionej Charyzmy
var maxStrength = 2244; // maksymalna wartość zakupionej Siły
var maxTolerance = 1469; // maksymalna wartość zakupionej Wytrzymałości

Teraz wystarczy włączyć skrypt, zalogować konto i przejść do zakładki Szpital. Reszta wykona się sama. Zakupy zostaną przeprowadzone samoczynnie do wyżej zadeklarowanych wartości.

Skrypt uwzględnia także ilość posiadanej gotówki oraz zakupy przeprowadza w odpowiedniej kolejności (najpierw Siła, potem Inteligencja). Do logowania postaci możesz wykorzystać kolejny skrypt.

Nowa odsłona EngineTC 2.01 eliminuje jeden z uciążliwych błędów wersji poprzedniej. Chodzi o kupowanie dopalaczy przy posiadaniu Inteligencji wynoszącej 1. Zakupienie Siły w takim przypadku jest niemożliwe. Skrypt wykrywa zaistniałą sytuację, najpierw zawsze kupuje jedną jednostkę inteligencji a następnie przeprowadza zakupy bez najmniejszych przeszkód.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

EngineTC (H1) Kupowanie statów (H2) Aktywacja wykupywania dragów (H3)