Skrypty#

Logowanie 2.01#

Zaczynamy od czegoś prostego, dzięki temu nauczysz się edytować i wprowadzać zmiany do kodu.

Logowanie w grze możesz przeprowadzić na kilka sposobów. Pierwszy to ręczne wpisywanie danych. Drugi polega na zastosowaniu odpowiednich makr, metoda szybka i skuteczna.

Trzeci sposób polega na zastosowaniu mojego skryptu. Metoda równie szybka i skuteczna jak makra, lecz znacznie wygodniejsza. Skrypt pozwala zapanować nad dużą liczbą kont w jednym oknie z grą. Dzięki niemu odciążony zostaniesz od żmudnego wprowadzania i pamiętania danych.

Pisząc ten opis zmodyfikowałem znacząco kod, teraz zajmuje o wiele mniej miejsca i działa szybciej. Ponadto wyposażony został w system zabezpieczający przed brakiem połączenia.

Działanie#

Na głównej stronie z grą (www.thecrims.com lub http://beta.thecrims.com) dodanych zostanie 150 przycisków odpowiedzialnych za logowanie. Na pozostałych stronach skrypt nie działa. Każdy przycisk odpowiada za zalogowanie pojedynczego konta. Nazwy kont (nicki) i hasła należy samemu zdefiniować w kodzie skryptu. Klikając w odpowiednią pozycję konto samoczynnie zostanie zalogowane.

Logowanie - działanie skryptu

Rysunek. Logowanie - działanie skryptu

Ponadto po najechaniu kursorem myszki na dowolny przycisk zmieni się jego podświetlenie na kolor zielony, po kliknięciu przycisku myszki buton uzyska kolor czerwony. Są to przyjemne dla oka nowości, które ułatwiają obsługę skryptu.

Logowanie - kolorowa sygnalizacja przycisków

Rysunek. Logowanie - kolorowa sygnalizacja przycisków

Modyfikacje#

Przeróbka kodu będzie niezbędna, przecież nie znam twoich kont ani haseł. Wszelkie zmiany musisz wprowadzić samemu.

Nie obawiaj się o swoje dane, skrypt w żaden sposób nie zdradza informacji na temat kont.

Edytuj skrypt, na samym początku znajduje się blok konfiguracyjny dostępny dla gracza. Dla lepszej orientacji wyjaśnię wszystko na prostym przykładzie.

Powiedzmy, że mamy 10 kont nazwanych kolejno bum1, bum2...bum10. Każde z nich ma przyporządkowane hasło killer1, killer2...killer10.

Najpierw w kodzie skryptu wprowadzamy informację na temat nicków, wystarczy nadpisać odpowiednie pola:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
nick[1] = "bum1";
nick[2] = "bum2";
nick[3] = "bum3";
nick[4] = "bum4";
nick[5] = "bum5";
nick[6] = "bum6";
nick[7] = "bum7";
nick[8] = "bum8";
nick[9] = "bum9";
nick[10] = "bum10";

Teraz dla każdego konta należy zadeklarować odpowiednie hasła:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
pass[1] = "killer1";
pass[2] = "killer2";
pass[3] = "killer3";
pass[4] = "killer4";
pass[5] = "killer5";
pass[6] = "killer6";
pass[7] = "killer7";
pass[8] = "killer8";
pass[9] = "killer9";
pass[10] = "killer10";

Domyślnie na przyciskach logowania widocznych będzie tylko pięć pierwszych znaków nazwy gracza, reszta zostanie ukryta.

W samym skrypcie zdefiniowałem 150 nicków (ac1...ac150) i haseł (haslo) - zmyślone. Wystarczy odpowiednio zmienić ich wartości, w zależności od ilości posiadanych kont. Po wprowadzeniu przeróbek można zapisać zmiany i odświeżyć stronę z grą. Jeśli wprowadziłeś wszystko poprawnie nie powinno być żadnych problemów z ekspresowym zalogowaniem.

Logowanie - widok po zmianach nicków

Rysunek. Logowanie - widok po zmianach nicków

Zmiana ilości znaków widocznych na przyciskach#

Jak wcześniej wspomniałem domyślnie tak dobrałem szerokość przycisków by widocznych było 5 pierwszych znaków nazwy konta. Niektórzy mogą posiadać konta o przydługawych nickach, dodatkowo oznaczonych kolejnymi numerami. Taka sytuacja z pewnością będzie niewygodna. Dlatego w nowej odsłonie skryptu umożliwiłem regulację parametru odpowiedzialnego za szerokość każdego buttona. Wystarczy w opcjach konfiguracji odpowiednio dopasować następujący parametr:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
// Wartość 0 wyłącza określoną kolumnę
var widthButton1 = 80; //szerokość przycisków 1 kolumny na których widoczne są nazwy nicków, wartość podawana w pixelach
var widthButton2 = 70; //szerokość przycisków 2 kolumny na których widoczne są nazwy nicków, wartość podawana w pixelach
var widthButton3 = 60; //szerokość przycisków 3 kolumny na których widoczne są nazwy nicków, wartość podawana w pixelach
var widthButton4 = 50; //szerokość przycisków 4 kolumny na których widoczne są nazwy nicków, wartość podawana w pixelach
var widthButton5 = 42; //szerokość przycisków 5 kolumny na których widoczne są nazwy nicków, wartość podawana w pixelach
Logowanie - widok po zmianach szerokości przycisków

Rysunek. Logowanie - widok po zmianach szerokości przycisków

Teraz bez problemu dostosujesz skrypt pod własne potrzeby. Każda kolumna jest konfigurowana osobno. Jeśli taka ilość kont jest zdecydowanie za duża to możesz wyłączyć jakąś kolumnę podając wartość 0.

Logowanie - pozostawienie jednej kolumny

Rysunek. Logowanie - pozostawienie jednej kolumny

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Skrypty (H1) Logowanie 2.01 (H2) Działanie (H3) Modyfikacje (H3) Zmiana ilości znaków widocznych na przyciskach (H4)