Nowości TC#

W The Crims (wersja z jednym kontem) z rundy na rundę wprowadzane są jakieś zmiany. Ich aktualny stan można śledzić samodzielnie w oficjalnych wykazach:

Nie ma sensu wszystkiego dokładnie analizować, co czynione było w przeszłości. Obecnie skupię się jedynie na opisach tych nowości, które mogą w mniejszym lub większym stopniu wpłynąć na działanie skryptów (jeśli takowe w ogóle wystąpią). W tym miejscu umieszczam krótką wzmiankę o stanie samych skryptów i ewentualnych nowościach, które zaimplementowałem.

Wcześniejsze opisy pozostawiam dla celów poglądowych (a raczej przykładu, jak za pomocą "głupich" zmian można wykończyć niezłą grę, jaką niewątpliwie było The Crims).

The Crims (runda 193)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 192)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 190)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 189)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 188)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 187)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 186)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 177)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 176)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 175)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 174)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 173)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 172)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 171)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 170)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 169)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 168)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 167)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 166)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 165)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 164)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 163)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 162)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 161)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 160)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 159)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 158)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 157)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 156)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 154)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 153)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 152)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 151)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 150)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 149)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 148)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 147)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 146)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 145)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 144)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 143)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 142)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 141)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 138)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 137)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 136)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 135)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 134)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 133)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 131)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 130)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 129)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 128)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 127)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 126)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 125)#

Istotne poprawki w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 123)#

Po dłuższej przerwie skrypty zostały przywrócone do życia. Przy okazji wysprzątano je ze zbędnych opcji, które nie są już obecne w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 115)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 114)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 112)#

Istotne poprawki w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. Przy okazji uaktualniono style i filtry. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 109)#

Istotne poprawki w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 108)#

Sporo poprawek w Acerze i Huncie wynikających z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 107)#

Sporo poprawek w Acerze i Huncie wynikających z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 103)#

Drobne korekty w Acerze i Huncie wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 102)#

Drobne korekty w Acerze, Huncie oraz Stylu wynikające z aktualnych zmian w grze. W bieżących wersjach Firefoksa i Chrome należy uruchamiać Styl poprzez rozszerzenie Stylus. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 101)#

Drobne korekty w Acerze wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 100)#

Ze względu na rozległe zmiany w grze skrypty zostały utworzone od nowa i są oznaczane numerem 4.01. Przy okazji uaktualniono też Styl i wykonano wiele innych usprawnień w całym projekcie.

The Crims (runda 99)#

Z przyczyn ode mnie niezależnych strona była niedostępna przez pewien okres czasu. Obecnie całość została przeniesiona na nowy serwer. Oczywiście oferta cały czas była aktualna, ale z uwagi na problemy serwerowe do strony nie były dopisywane żadne nowe informacje.

Drobne korekty w EngineTC i Stylu wynikające z aktualnych zmian w grze. Ze względu na zmiany w 94 rundzie Polowanie wciąż jest w naprawie - termin zakończenia nieznany, raczej przed 100 rundą nic nowego nie powstanie.

The Crims (runda 90)#

Gruntowne zmiany w EngineTC (usunięto zbędne opcje związane z multi a w zamian doszło sporo nowych rzeczy istotnych dla pojedynczego konta). Pojawiły się rozwiązania, które w pewnych miejscach zwiększają wydajność kilkukrotnie. Przy okazji uaktualniono style i filtry. W Polowaniu zmiany były kosmetyczne (większa przebudowa planowana jest na kolejną rundę).

The Crims (runda 89)#

Drobne korekty w EngineTC wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 88)#

W tej edycji obyło się bez jakichkolwiek zmian w skryptach. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 87)#

Drobne korekty w EngineTC wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 86)#

Drobne korekty w EngineTC wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 85)#

Drobne korekty w EngineTC wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 84)#

Kosmetyczne poprawki w Polowaniu i EngineTC wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 83)#

Istotne korekty w Polowaniu, EngineTC, Stylu oraz Filtrze wynikające z aktualnych zmian w grze. W bieżących wersjach Firefoksa należy uruchamiać skrypty poprzez rozszerzenie Greasemonkey.

The Crims (runda 82)#

Drobne korekty w Polowaniu i EngineTC wynikające z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 81)#

Sporo poprawek w Polowaniu i EngineTC wynikających z aktualnych zmian w grze. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 80)#

Tym razem poprawek było niewiele (wszystkie mało istotne). Całość powinna działać bez żadnych problemów.

The Crims (runda 79)#

Usprawnienia w Polowaniu i EngineTC, które opracowano i przetestowano w czasie trwania całej poprzedniej rundy.

The Crims (runda 78)#

Istotne poprawki dla Polowania i EngineTC wynikające z aktualnych zmian w grze. Doszło kilka usprawnień i mechanizmów ułatwiających dalszy rozwój skryptów.

The Crims (runda 77)#

Gruntowna przebudowa Polowania i EngineTC dostosowująca całość pod najnowsze zmiany w grze. Skrypty zostały wysprzątane ze zbędnych opcji (dotyczy to głównie Engine'a) i zoptymalizowane. Dzięki drobnemu dofinansowaniu przez aktualnych użytkowników zakupiłem sensowną literaturę, która poszerzy moją wiedzę w całkiem nowych obszarach oraz umożliwi dalszy rozwój i usprawnianie botów.

Również na stronie - dział The Crims - przeprowadziłem lekkie porządki. Opisy dla aktualnych wersji botów (3.01) zostały uproszczone, doszła też nowa oferta dla gry The Crims Classic.

The Crims (runda 76)#

Po chwilowej przerwie pojawiły się aktualizacje dla Polowania, EngineTC i Stylu. W razie problemów zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 73)#

Jedna mała poprawka w Polowaniu. Przygotowałem działającą wersję Scriptisha dla aktualnych wersji Firefoksa. Także w przypadku Tampermonkey'a (BETA) pomogłem zlokalizować uciążliwy błąd, dlatego nie powinno być już żadnych problemów z prawidłowym działaniem skryptów we wszelkich odmianach Chromium.

The Crims (runda 72)#

Niewielkie poprawki dla Polowania i EngineTC. W tym drugim skrypcie przywróciłem do życia jedną ciekawą opcję dla leniwców.

The Crims (runda 71)#

Drobne poprawki dla Polowania i EngineTC. Owocnej rozgrywki!

The Crims (runda 70)#

Tak jak przypuszczałem - kukły całkowicie usunięto. Uaktualniłem skrypty zgodnie z najnowszymi zmianami. Udanych łowów!

The Crims (runda 69_3)#

Następna runda również zezwala na stosowanie multikont. Poprawiłem kilka drobnych błędów w EngineTC i Polowaniu. Wciąż wstrzymuje się z większymi zmianami do chwili, kiedy właściciele gry nie określą ostatecznie, w którym kierunku zamierzają iść (z multi czy bez).

The Crims (runda 69_2)#

Runda szczególna, gdyż przywrócone zostały multikonta (po prawie dwóch latach) oraz kilka innych detali z poprzednich edycji. Teoretycznie ma to być pożegnanie z multikontami, ale jak będzie w praktyce czas pokaże. Skrypty powinny bezproblemowo działać na nowych zasadach. Jeśli sytuacja z kukłami zostanie utrzymana to nie wykluczam, że mogę przywrócić kilka bajerów zwiększających ich użyteczność.

The Crims (runda 69)#

Mały poślizg z aktualizacjami spowodowany ulepszaniem środowiska programistycznego, może dzięki temu wszystko będzie przebiegało szybciej. Sam wpis o aktualizacjach uległ zmianie dlatego należy go przeczytać ponownie.

Kosmetyczne poprawki dla Polowania, EngineTC oraz Stylu. Nie testowałem wszystkiego dokładnie dlatego zachęcam do zgłaszania wszystkich wyłapanych błędów.

The Crims (runda 68)#

Kosmetyczne poprawki dla Polowania i EngineTC. Licencja uległa zmianie dlatego należy ją przeczytać ponownie (w całości i przede wszystkim ze zrozumieniem).

The Crims (runda 67)#

Poprawki dla Polowania, EngineTC oraz Stylu wynikające głównie ze zmiany designu witryny. Naprawiłem kilka istotnych błędów, których nikt do tej pory nie zgłosił.

The Crims (runda 66)#

Mały poślizg z aktualizacjami spowodowany licznymi remontami swoimi, jak i u innych osób. Ostatnio rzadko bywam przy komputerze roboczym, więc w razie czego proszę zostawiać mi pytania na e-maila lub komunikator (nawet ponawiać co jakiś czas).

Kilka poprawek w Polowaniu i EngineTC (w tym także poprawiających wydajność). Uaktualniłem filtr do Adblocka oraz Styl, w którym usunąłem zbędny kod i dodałem więcej wyjątków dla zdjęć. Kolejny raz nowe zmiany w grze umożliwiają większe pole manewru, dlatego nie wykluczone, że w ciągu trwania rundy dojdzie jeszcze pare bajerów do skryptów.

Zwracam też uwagę, że od tej pory skrypty powinny działać także pod najnowszą wersją przeglądarki Opera 15.

The Crims (runda 65)#

Kilka usprawnień i poprawek w Polowaniu, EngineTC oraz Stylu wynikające ze zmian wprowadzonych wewnątrz Klubów i w Rabunkach. W zasadzie nowe zmiany w grze umożliwiają większe pole manewru, dlatego nie wykluczone, że w ciągu trwania rundy dojdzie jeszcze pare bajerów do skryptów.

Edit: W EngineTC zrobiłem porządek w opcjach, wprowadziłem większe możliwości kontroli oraz dodałem świetną nowość dla bardziej leniwych graczy. W Polowaniu dodałem kilka nowych opcji, usprawniłem Statystyki oraz usunąłem drobne błędy, których jeszcze nikt do tej pory nie zgłosił.Runda 64#

Sytuacja ze skryptami#

Drobne korekty we wszystkich skryptach i stylu wynikające ze zmian wprowadzonych w grze.

Zmiany w grze#

Tym razem nowości jest więcej:

Zmian sporo, ale wciąż brak konkretnych innowacji, które mogłyby wyraźnie uatrakcyjnić grę, te wymyki powyżej są tylko kosmetyką. Jedyna sensowna zmiana to wywalenie reCaptchy, teraz nie trzeba nic wpisywać, wystarczy wybrać konkretną odpowiedź z gotowego zestawu. Z dwojga złego takie rozwiązanie wydaje się najrozsądniejsze. Łamać czy nie łamać?

Edit: Jednak na początku 64 rundy wciąż była stara reCaptcha, nowy system testowano jedynie na becie, zobaczymy z jakim skutkiem w późniejszym czasie.

Widzę, że na Old Crims coś się dzieje, nowy layout, nowe Crew, może najwyższy czas naskrobać tam jakiś automacik, ktoś gra/chętny?

Runda 63#

Sytuacja ze skryptami#

Drobne korekty i usprawnienia we wszystkich skryptach, które na bieżąco wprowadzałem w poprzedniej rundzie. Jeśli ktoś nie pisał do mnie od dłuższego czasu powinien się zgłosić po aktualizację.

Z powodów zdrowotnych kontakt ze mną był utrudniony. Powoli wracam do siebie, ale na TC/komputer poświęcam niewiele czasu. Najlepiej kupować boty z polecenia osób, które już takie zabawki mają. Ewentualnie można pisać do mnie co jakiś czas, do chwili kiedy wreszcie odpowiem.

Zmiany w grze#

Edycja wprowadza sporo nowości:

Nic szczególnego, widać wyraźnie, że brakuje graczy. Zamiast przywrócić multikonta to wprowadza się sztuczne rozwiązania. Niedługo zaimplementują losowo pojawiające się konta w klubach, żeby można było w ogóle coś ustrzelić. Na forum gry umieszczono szerszy opis wirtualnych gangów.

Cieszyć może jedynie lekki lifting kodu, który zauważalnie poprawia jakość działania strony. Co prawda kod TC po stronie użytkownika wciąż pozostaje śmietnikiem, ale w tej chwili jest akceptowalny.

Runda 62#

Sytuacja ze skryptami#

Drobne korekty i usprawnienia we wszystkich skryptach. Jak ktoś ma pomysły na dalsze usprawnienia powinien się do mnie zgłosić.

Zmiany w grze#

Edycja wprowadza niewiele nowości:

Powiem tak, od czasu wycofania multikont ta gra stała się bardzo liniowa. Pisałem wielokrotnie, że ciągle jest coś "kastrowane" w grze. Tym razem przypadłość dotknęła zmiany profesji - jedna zmiana w przeciągu całej rundy to ilość zdecydowanie za mała. Niedługo pozostawiona zostanie jedynie zakładka z opcją kupna kredytów.

Nie sposób nie wspomnieć jeszcze o podobnej grze, chodzi mi o Crims World. Prawdę mówiąc ta gra to kalka TC, ale w lekkiej postaci. Memox nie jest dłużny i sam zaczął kalkować pomysły z Crims World. Suma sumarum, obydwie gry nie mają racji bytu w obecnej formule, licznik graczy w Crims World będzie symboliczny, licznik graczy w TC będzie systematycznie spadał.

Alternatywą może być Old Crims, która posiada najlepsze cechy starego, dobrego TC. Niestety jej rozwój jest powolny, serwery kuleją z wydajnością, nie wiadomo czy coś z tego będzie. Zastanawiam się czy nie napisać botów do tej gry, przynajmniej tutaj możliwa jest samodzielna gra w sytuacji, kiedy jest niewiele graczy online. Jeśli ktoś jest zainteresowany skryptami niech do mnie napisze!

Runda 61#

Sytuacja ze skryptami#

Oferta ze skryptami została przebudowana. Od tej pory sprzedawane będą tylko wersje 3 (z małym wyjątkiem). Zmiany spowodowane są wieloma problematycznymi kwestiami w starszych rozwiązaniach, dlatego ze względów bezpieczeństwa lepiej je wycofać. Także styl Polowanie przestaje być oferowany (mała przydatność).

W EngineTC 3.01 oraz Polowanie 3.01 wprowadziłem kilka drobnych usprawnień.

Zmiany w grze#

W tej rundzie kilka zmian będzie ciekawych:

Pierwsza zmiana dobra, liczba budynków zależna od dwóch parametrów: inteligencji i wytrzymałości (jak to miało miejsce do tej pory) była bez sensu.

Jeśli chodzi o punkty gangowe to cały ten pomysł jest "miałki". Przeszkadza tylko w polowaniu, w Statystykach powinna być druga rubryka pokazująca tylko i wyłącznie sumę respektów wszystkich członków gangu, jak to miało miejsce przed wprowadzeniem nowego rozwiązania.

Zmiana w treningach raczej mało przemyślana. Będzie to tylko utrudnienie dla nowych graczy lub osób, które nie mają możliwości dojścia do jakiejś stabilnej ekipy.

Nadmienię na koniec, że profil gracza został przebudowany, tzn. usunięto z niego praktycznie wszystkie opcje. Całość przeniesiona została do górnego menu (zakładka Mój profil). Od tej pory większość avatarów widocznych w grze jest klikalnych - powoduje to rozwinięcie podręcznego menu, z którego można wybrać określone akcje (np. wysłanie wiadomości, zaproszenie do gangu czy przeskanowanie konta). Klikalne avatary są dostępne np. w Statystykach, Arenie, Znajomościach, Wiadomościach itd. Jedynym wyjątkiem będzie nasz avatar, którego kliknięcie spowoduje po prostu przeniesienie do naszego profilu.

Runda 60#

Sytuacja ze skryptami#

Drobne korekty we wszystkich skryptach 3.01. W przypadku wersji 2.01 działa tylko Polowanie (pozostałe skrypty wciąż czekają na naprawę).

Najważniejszą nowością będzie dostosowanie całości pod kolejną rodzinę przeglądarek - Chromium (w tym również Google Chrome oraz SRWare Iron). Pojawił się odpowiedni dział dokładnie opisujący sposób instalacji i użytkowanie skryptów w nowym środowisku. Warto poświęcić 5 minut i zapoznać się z nową lekturą.

Zmiany w grze#

W tej rundzie zmiany będą kosmetyczne:

Zmiany raczej na plus, żadnej rewolucji nie wprowadzają, przynajmniej po raz kolejny nie wywracają gry do góry nogami.

Runda 59#

Sytuacja ze skryptami#

Ze względów bezpieczeństwa rozszerzenie Greasemonkey zostało zastąpione Scriptishem. Przesiadka powinna przebiec szybko i bezboleśnie. Małpę należy całkowicie usunąć z przeglądarki.

W skryptach 3.01 wprowadziłem nowy mechanizm brania narkotyków. Jest on teraz bardziej uniwersalny i bezpieczniejszy. Z pewnością najciekawszą nowością będzie moduł rozwiązujący kody reCAPTCHA, który umieściłem w EngineTC 3.01 i Polowaniu 3.01. Przetestowałem całość osobiście, mechanizm sprawdza się bez zarzutu.

Umieściłem także sposób rozwiązujący problem z przebłyskami białej strony przy wczytywaniu strony TC, który może być dla niektórych osób nieco irytujący.

Engine 3.01 został dostosowany pod aktualne nowości (bronie, nowe wzory do rabunków i inne poprawki).

Polowanie 3.01 odchudziłem ze zbędnych trybów, wprowadziłem sporą ilość nowych rzeczy, które powinny bardziej ułatwić granie manualne (nie będę ich prezentował oficjalnie na stronie). Dodałem także opis prostego sposobu na oszacowanie prędkości strony, co może być przydatne przy spowalnianiu pracy automatycznego polowania.

Logowanie 3.01 połączyłem ze skryptem Adaptacja 3.01 w celu zmniejszenia ilości plików. Wszystkie dostępne opcje z Logowania 3.01 zostały zachowane.

W Polowaniu 2.01 nie ma żadnych zmian. Engine 2.01 zostanie uaktualniony, kiedy znajdę chwilkę wolnego czasu.

Zmiany w grze#

W tej rundzie szykuje się sporo istotnych zmian:

Jedyne, co faktycznie ma sens to 25% energii dla skoków grupowych, dzięki czemu można zrobić 4 skoki przy 100%. Zmiany w broniach też wyglądają ciekawie, dzięki procentowym zależnościom, droższe bronie będą miały większą przydatność przy większych statach. Możliwość ataku tylko z czerwonego kontaktu pomoże w liderowaniu gangiem (można trzymać stałe kontakty bez żadnego ryzyka), ułatwi także nieco polowanie (chodzi głównie o omijanie swoich znajomych).

Zmian w zarobkach dziwek nie rozumiem (marne wyjaśnienie, może chodzić o maksymalny zarobek Miss Blonde). Bonusy za rekrutację mogą prowadzić do sporych nadużyć, szczególnie jeśli ktoś posiada wysoką rangę.

Nie podoba mi się możliwość dołączania do akcji w dowolnej chwili, mam tu na myśli szczególnie ataki. Kto dobrze pokombinuje będzie mógł bez stresu latać kukłami i szukać GA, a kiedy to konieczne szybko zebrać siłę - małe ryzyko, a jeszcze jaka oszczędność biletów na głównych kontach.

Najgłupsza zmiana dotyczy oczywiście biletów, no ręce po prostu opadają. Z jednej strony taki system (można latać po klubach jak głupi) będzie bardzo promował ludzi o dużych statach, którzy mogą się zebrać i całkowicie zablokować kluby (nie zapominajcie o wspomnianej wcześniej możliwości dołączenia do napadu w każdej chwili). Kolejna sprawa to sama rozgrywka, po parunastu skokach nie ma biletów i można spokojnie wyłączyć grę - ciekawe czy tego chcą deweloperzy wprowadzając takie zmiany? Mam dziwne przeczucie, że zmiana kompletnie się nie przyjmie i edycja może zostać zakończona wcześniej.

Pisałem już wielokrotnie, że gra się nie rozwija a jest po prostu kastrowana ze wszystkiego, co kiedyś było w niej ciekawe. To nie jest gra stricte single-player, gdzie wynik robi się samemu. Będzie tak dopóki pozostawione zostaną wszystkie ścieżki umożliwiające przekazywanie czegokolwiek komukolwiek. Żadne zakazy kukieł i inne wymysły tego nie zmienią. Nikt gry nie wygra w pojedynkę, a już na pewno nie początkujący. Wszystkie zmiany wprowadzone z początkiem 2012 roku zniechęciły wielu dawnych graczy, nowych praktycznie nie przybywa. Dziwna polityka osób odpowiedzialnych za rozwój strony, no ale każdy ma własną "wizję". Licznik zalogowań widoczny na dole strony systematycznie pikuje w dół, kiedyś osiągnie poziom zerowy.

Zapomniałem o jeszcze jednej perełce, chodzi mi o wprowadzenie systemu reCAPTCHA. Nie wiem czy w normalnej wersji będzie zaaplikowany, ale widziałem na becie. Wstyd, żeby do gry (2,5k ludzi) dawać zabezpieczenie tego kalibru, którego przepisywanie powoduje skręt kiszek. Chyba dobrym pomysłem będzie wszczepienie systemu (tzw. bajpas), gdzie rozwiązywaniem takich zagadek zajmą się osoby trzecie - jest na rynku kilka dobrych ofert (2-3$ za 1000 poprawnych rozwiązań to żaden wydatek, nie ma sensu samodzielnie szarpać się z tak nieczytelnym badziewiem).

Runda 58#

Sytuacja ze skryptami#

Drobne poprawki we wszystkich skryptach (2.01 i 3.01). Można powiedzieć, że skrypt Polowanie 3.01 został ukończony (posiada możliwość jak najszerszej konfiguracji). W razie jakichkolwiek braków całość będzie uzupełniana na bieżąco.

Zmiany w grze#

Tym razem nowości będzie sporo, niektóre są interesujące:

Jest kilka sensownych zmian. Nowy tryb gangów był koniecznością przy tak niewielkiej liczbie graczy. Wykup ze szpitala powinien być wprowadzony dawno temu. Fajna jest także blokada klubów dla kont poniżej 200 respa, wreszcie nie będzie czujek w klubie (ze względu na ryzyko zabicia).

To była ta dobra strona medalu, teraz czas na rzetelne podsumowanie. Z każdą edycją gra wywracana zostaje do góry nogami. Ja, jako długoletni "gracz-obserwator" odczuwam zmęczenie i zażenowanie częstotliwością wprowadzanych nowości. Określenie "nowości" użyłem jednak na wyrost, są to w przeważającej większości zmiany w już obecnych mechanizmach. Żadne z nich nie uatrakcyjniają gry, nie rozwijają jej, manipulują tylko mechaniką, która niejako została przez wszystkich oklepana. W ostatnim czasie stało się to nagminne . Domniemam, że deweloperzy próbują ratować grę jak tylko mogą. Nie zdają sobie chyba sprawy, że ciągłe manewrowanie rozgrywką działa destrukcyjnie, nowi gracze nie nadążają z adaptacją, a starszych wyjadaczy zaczyna to męczyć. Na własne życzenie właściciele gry podcinają gałąź na której siedzą. To ile jeszcze zostało? Rok, może dwa i temat The Crims utonie w czeluści pędzącej naprzód sieci Web.

Zapomniałem o jeszcze jednej "nowości". Były zakusy, żeby przywrócić system biletów sprzed wielu edycji, tzn. określona liczba dochodzi na dzień TC (100 lub 150 w zależności od profesji). Nie trzeba być Einsteinem, żeby stwierdzić, że taka zmiana (przy zakazie multikont) samoczynnie doprowadzi do autodestrukcji. Całość testowano już na Becie, ale ktoś w samą porę się ocknął i pomysł został zaniechany. Nie wiadomo na jak długo, możliwe że z kolejną edycją "mądre" głowy dalej będą kombinować w segmencie, którym po prostu się nie sprawdzają.

Runda 57#

Sytuacja ze skryptami#

Drobne poprawki we wszystkich skryptach 2.01. Dodałem do oferty nową pozycję - skrypty o numerze 3.01. Pojawiło się w nich sporo ciekawych nowości, które tworzone były na przestrzeni wielu poprzednich edycji. Zapraszam do lektury najświeższych rozwiązań.

Zmiany w grze#

Tym razem nowości będzie niewiele:

Nic szczególnego, ciekawi tylko redukcja zarobków dziwek. Zobaczymy, czy tym razem przeprowadzono to w sposób należyty. Ogólnie rzecz biorąc, po kilku dniach gra staje się martwa. Radziłbym deweloperom zabranie się do roboty, jeszcze kilka edycji i nie będzie z kim skoków porobić.

Runda 56#

Sytuacja ze skryptami#

Wreszcie udało mi się naprawić skrypt na Polowanie. Obecnie zawiera to co najlepsze z poprzednich skryptów przeznaczonych do huntingu. Bardzo skuteczne narzędzie, w odpowiednich rękach stanie się utrapieniem innych.

W EngineTC wprowadziłem możliwość stosowania dźwięków. Bardzo przydatna opcja, czasami kolory i opisy na karcie są niewystarczające, szczególnie w chwili, kiedy odchodzimy od komputera. Dźwięki są idealnym rozwiązaniem w tej sytuacji. Aktualnie wprowadziłem odpowiedni sygnał w przypadku występowania zdjęć (pytań losowych). Oczywiście trik taki wykorzystać można w dowolnej sytuacji, w razie czego wprowadzę odpowiednie poprawki.

Zmiany w grze#

Oto garść kolejnych nowości:

 1. Można wybierać rodzaj dziwek, z których będą zbierane pieniądze lub które zostaną sprzedane.
 2. Transfer dorobku (medale, puchary itp.) z konta na konto dobiegł końca.
 3. Usunięto kilka dziwek (Candy, Patricia, Claire, Denim Daisy, Cindy, George, Pearl, French Maid Fifi, Leonard).
 4. Szansa na bonus w przypadku Rosyjskiego handlarz dragami (dragi, budynki) lub Harlejowców (dziwki) została zmniejszona.
 5. Profit z bonusowych skoków (np. Karnawał, Król dragów) został zwiększony.
 6. Można kupować dowolną liczbę paczek szpiegowskich naraz.
 7. Liczba burdeli ponownie zależy od inteligencji i wytrzymałości.
 8. Maksymalny profit z dziwek osiągniemy przy 4000000 charyzmy.
 9. Dodano więcej logów widocznych w zakładce profilu gracza (Profil > Logowania).

To co naprawdę fajne to punkt 6, racjonalny jest także 4 i 7. Niestety, dalej profit z dziwek jest za duży, pozostawię to bez komentarza.

Runda 55#

Kolejna edycja, kolejne głupie zmiany. Nie wspomnę już o rundzie poprzedniej, która nie została dokończona - no ale konto Memoxa za kredo zostało wypełnione. Dziw bierze, że jeszcze ktoś daje się na to nabierać (bonusy, ehh).

Sytuacja ze skryptami#

Blokada multikont wymusiła kilka korekt odnośnie skryptów i oferowanych paczek. Stosowanie kukieł wymaga sporej wiedzy i doświadczenia, nie mam zbytnio czasu uczyć każdego z osobna jak tego dokonać. Dlatego część skryptów pozostanie wyłączona. Jeśli multikonta powrócą wyłączone skrypty zostaną przywrócone do działania. W praktyce mało kto korzystał z wyłączonych skryptów (strata niewielka). Pozostałe skrypty czekają na naprawę (wybadanie optymalnych rozwiązań pod nowe zasady).

Paczka 1:

Paczka 2:

Po uaktualnieniu (naprawie) danego skryptu z paczki, zostanie on przesyłany do klientów bez dodatkowych opłat. Podobnie sytuacja będzie wyglądała w przypadku skryptów wyłączonych.

Obecnie całość została dostosowana do ostatnich wydań przeglądarki Firefox. Warto zapoznać się z opisami zawartymi w dziale Firefox - są tam informacje pomocne przy przesiadce na nowsze wersje Liska.

Zmiany w grze#

Oto lista zapowiedzianych nowości:

 1. System biletów został przebudowany. Jeden bilet na minutę czasu rzeczywistego dla wszystkich profesji za wyjątkiem mordercy, który otrzymuje dwa bilety. Maksymalnie może nazbierać się 100 biletów.
 2. Zwiększenie zarobków dziwek następuje tylko do 1000000 charyzmy. Powyżej tej wartości profit już nie wzrasta.
 3. Poprzednie statki zostaną wyszczególnione w postaci listy.
 4. Czas pobytu w szpitalu i więzieniu został zmniejszony.
 5. Maksymalna liczba członków gangu została zmniejszona do 50.
 6. Możliwość zmiany nazwy konta została ograniczona do jednego (na rundę za darmo), każda kolejna zmiana wymaga 20 kredytów.
 7. Staty z napadów pojedynczych i grupowych zostały zmniejszone.
 8. Liczba posiadanych klubów została ograniczona do 3.
 9. Zamknięcie kilku miejsce w grze, które nie działały zgodnie z intencją. Są to: Talizman, Łowcy głów, Sabotaż, Burdele (w klubach).
 10. Zmniejszenie profitów za treningi, czas ukończenia podawany zgodnie z czasem TC. Dłuższe treningi zostają odblokowane dopiero po zdobyciu określonej rangi.
 11. Zwiększenie wymagań odnośnie rabunków grupowych.
 12. Zwiększenie maksymalnej stawki w kasynie z 1000000 do 5000000.
 13. Zwiększenie maksymalnej ilości kupowanych stat z 99 do 999.
 14. Zmiana profesji za kredyty następuje natychmiast.
 15. Inwestycje w Banku zostają wyłączone po 150 dniu. Zysk z inwestycji został zmniejszony do 3%.
 16. Wyzwania na Fight Chacie zostają automatycznie przerwane kiedy siła i wytrzymałość uczestników wzrośnie o 5% lub więcej.
 17. Wszystkie dziwki są wyszczególnione na jednej stronie. Można kupować/sprzedawać więcej dziwek w tym samym czasie.
 18. Zakaz multikont dalej utrzymany.

Czas na krótki komentarz. Kolejne zmiany dosyć drastyczne, kolejne strzelanie sobie w piętę - ale po Szwedach nie należy spodziewać się przebłysku inteligencji.

Punkt 1. Zmiana zdecydowanie na minus. Poprzedni system był wg. mnie idealnie dopasowany. Można było pograć dłużej, wyłączyć grę i odpocząć, zająć się czymś przyziemnym. Akumulacja biletów do 100 sztuk zmusza do ciągłego przesiadywania przed komputerem.

Punkt 2. Założenie było dobre - ograniczenie zarobku dziwek, by gracze przestali robić tylko Harleje (o czym pisałem na forum kilka razy). Niestety, jak zwykle Memox zapomniał zabrać mózgu do pracy. Ograniczył wpływ charyzmy względem zarobków w ten sposób, że gra stała się jeszcze prostsza. Zamiast 10kk charyzmy wymaganej w poprzedniej edycji do maksymalnego zysku z dziwek obecnie wystarczy tylko 1kk. No cóż, ludzie są różni, inaczej też myślą, trzeba się z tym pogodzić. Zamiast kombinować mógł po prostu wyprofilować dochód, czasami rzeczy proste okazują się najwłaściwsze.

Punkt 3. Dobry pomysł, dziw bierze, że dopiero teraz wprowadzony.

Punkt 4. Kolejny dobry pomysł, ciekawe jak długo zostanie utrzymany. Niestety, ale pobyt w przypadku przećpania został zwiększony z 30 minut do pełnej godziny - bardzo duży minus!

Punkt 5. Obojętne, obecny system gangów i tak jest do przebudowy. Prawdę mówiąc nie ma w tej grze stałych ekip, są tylko zbitki największych na sam koniec rundy. Widziałem na forum kilka ciekawych pomysłów jak to zmienić, myślę, że to powinien być priorytet w kolejnych edycjach.

Punkt 6. Głupota, tylko tyle można napisać. Zmiana nazwy konta przeniesiona została do zakładki Profilu (opcja dostępna pod zmianą hasła).

Punkt 7. Ogólnie dobry pomysł, obecnie ilość była zdecydowanie za duża. Z tego co ustaliłem to ponownie wprowadzono proporcję między graczami, przy dużych różnicach w mocy dostaje się niewiele stat.

Punkt 8. Teoretycznie żadna różnica. Ale w praktyce może być problem jeśli ktoś chce porobić u siebie kluby dla wielu graczy. Maksymalna liczba 3 lokali jest zdecydowanie za mała. Zmiana ta spowodowała automatyczne zmniejszenie wymaganych lokali do zdobycia niektórych rang.

Punkt 9. Przydatność talizmanów była wątpliwa więc żadna strata. Ale kasowanie Łowców głów i Sabotażu (ktoś chyba upadł na głowę).

Punkt 10. Tutaj mam mieszane odczucia. Po blokadzie multi bardzo ciężko robić staty nowicjuszom, treningi były jedyną opcją. Ponownie zostaną oni zmarginalizowani bo nie będą wstanie uzyskać mocy na najlepsze skoki grupowe. Czas trwania treningów podawany jest teraz zgodnie z czasem TC, przez co ukończenie treningów następuje 4x szybciej niż w poprzedniej edycji. Niestety dalej utrzymano limit treningów w ilości 5 na jeden dzień TC (6 godzin realnych). Ranga Mafiozo udostępnia 2h trening, Consigliere 3h, Boss 6 h.

Punkt 11. Znowu? Ile razy można gmyrać przy tak prostej opcji, to już zaczyna być nudne. Ogólnie wygląda na to, że przywrócono wymagania z wcześniejszych edycji, czyli w porównaniu z poprzednią rundą zwiększono moce potrzebne dla skoków grupowych.

Punkt 12. Świetnie, mogli dać nawet 10kk lub 100kk. Przy małych wartościach nikt z Kasyna nie korzysta. Zobaczymy jak na nowych zasadach sprawdzi się Kasyno player.

Punkt 13. Bardzo dobrze, szybciej można wydać gotówkę. Kolejny plus wynikający z tej zmiany to tańsze staty. Cena wyjściowa za jednostkę zwiększa się dopiero po dokonaniu zakupu, dlatego im więcej kupimy jednorazowo tym więcej zaoszczędzimy.

Punkt 14. Pozytywna zmiana, przecież kredyty kupujemy za realne pieniądze.

Punkt 15. Ogólnie dobrze, gracze zamiast grać robili tylko inwestycje, przy ogromnej kasie wypaczało to końcowy wynik.

Punkt 16. Szkoda, była to jedna z umiejętność, którą należało nabyć w późniejszym czasie.

Punkt 17. Bardzo dobra zmiana, przeglądanie xxx stron było uciążliwe. Jedyny minus to brak możliwości sprzedaży/zebrania kasy z konkretnej dziwki.

Punkt 18. Ta gra bez multi nie istnieje czy się to komuś podoba czy nie. Blokada niczego tutaj nie zmienia, ludzie i tak grają na wielu kontach. To nie Ogame (itp. gry), gdzie włączasz coś i wracasz za pare godzin. Tutaj trzeba klikać, klikanie jednym kontem nudzi się bardzo, bardzo szybko.

Podsumowując, jest trochę nowości zarówno dobrych jak i złych. Czas pokaże jak wszystko sprawdzi się w praktyce. Ogólnie rzecz biorąc obserwuję dziwną tendencję "kastracji" gry, nie wiem tylko czemu takie zachowanie ma służyć. Dojdzie do tego, że za jakiś czas pozostanie tylko zakładka z rabunkami.

Jeszcze jedna mała uwaga, radzę ostrożnie kończyć edycję, ostatnimi czasy notorycznie padają serwery w ostatnich minutach gry. Zwlekanie ze wszystkimi czynnościami do samego końca może przynieść opłakany skutek.

Runda 54#

Nie trudno zauważyć, że od jakiegoś czasu skrypty przestały być rozwijane/poprawiane. Wynika to z kilku faktów:

Wreszcie większość spraw załatwiłem, można skupić się na programowaniu. Mam nadzieję, że do końca obecnej rundy uda mi się wszystko naprawić i w przyszłej edycji znowu zaczniecie prawdziwą grę. Dzięki tak długiej przerwie (i odpoczynkowi) poprawki będą pojawiać się o wiele, wiele szybciej.

Opiszę teraz kilka kluczowych kwestii, które zmieniły oblicze gry.

Zakaz multikont#

Od 54 rundy nie można oficjalnie grać na multikontach - dozwolona jest tylko gra na jednym koncie. Dosyć radykalna zmiana, pograłem trochę czasu i wyciągnąłem następujące wnioski:

W zamian otrzymaliśmy:

Szczerze powiedziawszy gra stała się tak nudna, że aż ciężko zmusić się do robienia czegokolwiek. Osoby, które zachęciły mnie do gry same zrezygnowały po kilku dniach. Ich cały wysiłek polegał jedynie na odpalaniu treningów. Niestety część z nich ma prace, inne zajęcia, stałe zbieranie ludzi w określonym czasie (np. do skoków) jest kłopotliwe. Bez gangu gracze nie mają po prostu co robić. Nie twierdzę, że zakaż multi jest głównym nieszczęściem tego świata - w zamian Memox nie zaoferował niczego co mogłoby utrzymać ludzi na "zalogowaniu", dosłownie niczego.

Wyjątkowość The Crims polega (raczej polegała) na tym, że dzięki multikontom ludzie sami kreowali sobie grę. Dostali pewien produkt, z którego każdy mógł stworzyć najlepiej odpowiadającą dla siebie grę. Nie był ograniczony narzuconymi możliwościami. W jednej edycji mogłeś polować, w drugiej nastawić się na dragi, w kolejnej na sparki. Gra po prostu się tak szybko nie nudziła jak w chwili obecnej. Bardzo wiele ciekawych aspektów zostało całkowicie wyeliminowanych. Nuda, nuda, mówiłem już, że nuda?

Brak zaufanego kontaktu#

Była to jedna z najlepszych rzeczy, którą deweloperzy wymyślili na przestrzeni ostatnich kilku lat. Nikt nie jest małpą siedzącą przed komputerem 24h. Czasami pomoc kolegi staje się nieodzowna, np. sprzedaż dragu na statku, obsługa bonusowego zdarzenia, podpięcie do ciekawego napadu. Przykładów można wymieniać wiele. Niestety zakaz multikont automatycznie wyeliminował z gry opcję zaufanego kontaktu.

Zmiany w polowaniu#

W przypadku 1vs1 bez multi nie można polować na dwa konta, czyli zabawy z czujką odpadają. Wiąże się to z większym ryzykiem utraty stat. Wprowadza także ogromną dysproporcję między słabszymi graczami a najsilniejszymi. Osoby, które mają najwięcej stat mają za dużą przewagę nad pozostałymi.

W przypadku polowania GA nie można stawiać napadów kontem, które ma mniej niż 200 respektu. Tutaj także dysproporcja między najsilniejszymi jest za duża (gracze wlewają brudne staty i bez konsekwencji psują grę pozostałym).

W związku z powyższymi zmianami chwilowo zawieszam skrypty na polowanie GA i 1vs1. Zobaczę co przyniesie kolejna edycja, jeśli sytuacja się nie zmieni skrypty najlepiej dostosuje do obecnie panujących okoliczności.

Zmiany w rabunkach#

Tutaj jest ciekawie. Zmieniły się trochę wymagania odnośnie skoków pojedynczych i grupowych (wymagana moc). W skokach grupowych przywrócono tzw. krycie (czyli nadwyżka mocy jednego konta może pokryć niedobór pozostałych).

To co bardzo istotne to fakt, że skoki pojedyncze są silnie uzależnione od posiadanej rangi. Zwiększając rangi odblokowujemy kolejne skoki - trzeba o tym pamiętać.

Zmiany w killerce i łapówce#

Zakaz multi zdecydowanie zredukuje wyniki osiągane przez najlepszych zabójców - nie oszukujmy się, każdy i tak zabijał kukły (i robi to dalej). Kolejna kwestia to zmiana formuły przy wyliczaniu łapówki - obecnie jest ona silnie uzależniona od liczby zabójstw. Postaram się jak najszybciej uaktualnić kalkulator na stronie.

Wszechobecne kredyty#

Jeśli jeszcze tego nie wiesz usłyszysz to ode mnie - gra perfidnie nastawiona została na wyciąganie od Ciebie pieniędzy. Dodatkowe bonusy wciśnięto dosłownie wszędzie, za byle co, na byle co. Jeśli planujesz grać o TOP bez kredytów nawet nie próbuj, jedyne co ugrasz to stratę czasu w realnym życiu.

Wstrzyknięcie Ajaxa#

Memox postanowił być mądrzejszy niż jest i porwał się na Ajaxa (taka technika programistyczna). Każdy z pewnością zauważył, że przechodzenie po zakładkach w grze przyciemnia na chwilę stronę. Teoretycznie wszystko wydaje się być piękne, ale w praktyce wprowadza to masę problemów. Nie będę się tutaj rozwodził nad tym faktem. Współczuję tylko osobom, które będą przez 2 lub więcej godzin robić skoki - mam nadzieję, że ciągłe przyciemnianie/rozjaśnianie strony nie wywoła u Was nerwicy.

The Crims nie jest stroną, w której stosowanie Ajaxa byłoby uzasadnione - ale to tylko moja skromna opinia.

Zmiany w moich skryptach#

Odpalarka i Średnia gangu zostają wyłączone. Na chwilę obecną nie ma sensu ich udostępniać. Ryzyko bana jest zbyt duże dla osób mało obytych w temacie, lepiej odpuścić.

Polowanie 1vs1 i GA tak jak pisałem wcześniej czeka na aktualizację. Muszę wybadać optymalną metodę polowania na nowych zasadach.

EngineTC oraz Logowanie zostanie naprawione niezwłocznie.

Style i reguły do Adblocka zostaną uaktualnione.

Podsumowanie#

Szkoda, że z 2012 rokiem niektórym osobnikom przychodzą naprawdę głupie pomysły. Nowe zmiany odstrzelą kolejnych graczy, a już nie pozostało ich wielu. To co robi Memox z The Crims na przestrzeni ostatniego roku czy dwóch doprowadziło do jednego efektu (Online: 1285). O tak, pamiętam czasy, kiedy licznik przekraczał 10000 a serwery ledwo żyły. Też nie jest mi to na rękę, więcej graczy równa się większej liczbie potencjalnych klientów. Nie mój biznes, nie mój problem, tworzenie skryptów jest dla mnie treningiem i sprawdzaniem nabytych umiejętności. Niezależnie od wprowadzanych zmian skrypty będą działać dalej.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Nowości TC (H1) The Crims (runda 193) (H2) The Crims (runda 192) (H2) The Crims (runda 190) (H2) The Crims (runda 189) (H2) The Crims (runda 188) (H2) The Crims (runda 187) (H2) The Crims (runda 186) (H2) The Crims (runda 177) (H2) The Crims (runda 176) (H2) The Crims (runda 175) (H2) The Crims (runda 174) (H2) The Crims (runda 173) (H2) The Crims (runda 172) (H2) The Crims (runda 171) (H2) The Crims (runda 170) (H2) The Crims (runda 169) (H2) The Crims (runda 168) (H2) The Crims (runda 167) (H2) The Crims (runda 166) (H2) The Crims (runda 165) (H2) The Crims (runda 164) (H2) The Crims (runda 163) (H2) The Crims (runda 162) (H2) The Crims (runda 161) (H2) The Crims (runda 160) (H2) The Crims (runda 159) (H2) The Crims (runda 158) (H2) The Crims (runda 157) (H2) The Crims (runda 156) (H2) The Crims (runda 154) (H2) The Crims (runda 153) (H2) The Crims (runda 152) (H2) The Crims (runda 151) (H2) The Crims (runda 150) (H2) The Crims (runda 149) (H2) The Crims (runda 148) (H2) The Crims (runda 147) (H2) The Crims (runda 146) (H2) The Crims (runda 145) (H2) The Crims (runda 144) (H2) The Crims (runda 143) (H2) The Crims (runda 142) (H2) The Crims (runda 141) (H2) The Crims (runda 138) (H2) The Crims (runda 137) (H2) The Crims (runda 136) (H2) The Crims (runda 135) (H2) The Crims (runda 134) (H2) The Crims (runda 133) (H2) The Crims (runda 131) (H2) The Crims (runda 130) (H2) The Crims (runda 129) (H2) The Crims (runda 128) (H2) The Crims (runda 127) (H2) The Crims (runda 126) (H2) The Crims (runda 125) (H2) The Crims (runda 123) (H2) The Crims (runda 115) (H2) The Crims (runda 114) (H2) The Crims (runda 112) (H2) The Crims (runda 109) (H2) The Crims (runda 108) (H2) The Crims (runda 107) (H2) The Crims (runda 103) (H2) The Crims (runda 102) (H2) The Crims (runda 101) (H2) The Crims (runda 100) (H2) The Crims (runda 99) (H2) The Crims (runda 90) (H2) The Crims (runda 89) (H2) The Crims (runda 88) (H2) The Crims (runda 87) (H2) The Crims (runda 86) (H2) The Crims (runda 85) (H2) The Crims (runda 84) (H2) The Crims (runda 83) (H2) The Crims (runda 82) (H2) The Crims (runda 81) (H2) The Crims (runda 80) (H2) The Crims (runda 79) (H2) The Crims (runda 78) (H2) The Crims (runda 77) (H2) The Crims (runda 76) (H2) The Crims (runda 73) (H2) The Crims (runda 72) (H2) The Crims (runda 71) (H2) The Crims (runda 70) (H2) The Crims (runda 69_3) (H2) The Crims (runda 69_2) (H2) The Crims (runda 69) (H2) The Crims (runda 68) (H2) The Crims (runda 67) (H2) The Crims (runda 66) (H2) The Crims (runda 65) (H2) Runda 64 (H2) Sytuacja ze skryptami (H3) Zmiany w grze (H3) Runda 63 (H2) Sytuacja ze skryptami (H3) Zmiany w grze (H3) Runda 62 (H2) Sytuacja ze skryptami (H3) Zmiany w grze (H3) Runda 61 (H2) Sytuacja ze skryptami (H3) Zmiany w grze (H3) Runda 60 (H2) Sytuacja ze skryptami (H3) Zmiany w grze (H3) Runda 59 (H2) Sytuacja ze skryptami (H3) Zmiany w grze (H3) Runda 58 (H2) Sytuacja ze skryptami (H3) Zmiany w grze (H3) Runda 57 (H2) Sytuacja ze skryptami (H3) Zmiany w grze (H3) Runda 56 (H2) Sytuacja ze skryptami (H3) Zmiany w grze (H3) Runda 55 (H2) Sytuacja ze skryptami (H3) Zmiany w grze (H3) Runda 54 (H2) Zakaz multikont (H3) Brak zaufanego kontaktu (H3) Zmiany w polowaniu (H3) Zmiany w rabunkach (H3) Zmiany w killerce i łapówce (H3) Wszechobecne kredyty (H3) Wstrzyknięcie Ajaxa (H3) Zmiany w moich skryptach (H3) Podsumowanie (H3)