Skrypty#

DrugsBOT#

Skrypt był przeznaczony do prywatnego stosowania i został wyłączony.

Mając jeden dzień wolnego postanowiłem wreszcie napisać kompletnego bota na skupowanie narkotyków. To chyba mój ostatni projekt, nie mam więcej pomysłów, samo pisanie pod TC zaczyna nudzić.

Tryb prostego wykupywania towaru oferuje sam EngineTC. Niestety posiada pewne ograniczenia, oto najważniejsze:

Najnowszy skrypt pozbawiony jest tego typu utrudnień. Wszystkie powyższe zagadnienia zostały rozwiązane. Przejdźmy do opisu skryptu.

Działanie#

Z chwilą umieszczenia konta w zakładce Diler, kukła samoczynnie zacznie odświeżać stronę i wyłapywać towar. Jeśli energia spadnie poniżej 5% a transakcje się nie wyczerpały to konto weźmie jednostkę metadonu, zaćpa w klubie i wróci do Dilera.

Tyle w skrócie, skrypt posiada kilka ciekawych możliwości konfiguracyjnych, część opiszę na prostych przykładach.

Konfiguracja#

Opcje dostępne dla każdego przedstawiają się następująco:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
/* =============== KONFIGURACJA =============== */ /* =============== KONFIGURACJA =============== */var raveName = 'nazwa_klubu'; // nazwa klubu w którym ćpa kukła

var drugsMode = 1; // 0 - łapanie na pojedynczym koncie, 1 - łapanie z przelogowaniem kont

var startBuyDrugs = 11; // początkowa wartość licznika przy wykupywaniu dragów (wartość minimalna 1)
var stopBuyDrugs = 12; // końcowa wartość licznika przy wykupywaniu dragów (wartość maksymalna 15)
var drugPosition = 11; // pozycja w tabeli skupowanego draga
var drugValue = 1000000; // minimalna wartość od której zakupy będą realizowane
var roznica = 0; // pomniejszenie przed kupnem aktualnej ilości dragów o dowolną wartość

var waitRefreshInDiller = 1; // 0 - wyłączenie opóźnienia po kliknięciu Kup, 1 - opóźnienie po kliknięciu Kup aktywne
var randomRefreshInDiller = 0; // 0 - wyłączone losowe odświeżanie, 1 - losowe odświeżanie aktywne
var maxCheck = 10; // sprawdzanie w pętli - nasłuchiwanie, czas podawany w milisekundach
var maxRefresh = 200; // odświeżenie po upłynięciu określonego czasu (po zakupie), minimum 3s

var refreshInDiller = 100; // odświeżanie u Dilera, czas podawany w milisekundach
var waitSomeTime = 150; // opóźnienia dla nieznaczących czynności np. wzięcie dragu, przechodzenie do innych zakładek itp.

// Zadeklarowanie czasów dla losowego opóźnienia u Dilera (randomRefreshInDiller = 1), czasy podawane w milisekundach
var refreshTime = new Array();
refreshTime[0] = 100;
refreshTime[1] = 150;
refreshTime[2] = 200;
refreshTime[3] = 250;
refreshTime[4] = 400;
refreshTime[5] = 500;
refreshTime[6] = 900;
refreshTime[7] = 1000;
refreshTime[8] = 1500;
refreshTime[9] = 2000;

// Tablica z nazwami kont
var acc = new Array();
acc[1] = "nazwa_kukły1";
acc[2] = "nazwa_kukły2";
acc[3] = "nazwa_kukły3";

// Tablica z hasłami dla kont
var pass = new Array();
pass[1] = "hasło_kukły1";
pass[2] = "hasło_kukły2";
pass[3] = "hasło_kukły3";/* ----------------- Nie ruszaj niczego w tej części ----------------- */

Modyfikacje#

Skrypt posiada dwa tryby pracy:

Łapanie na pojedynczym koncie#

Ta opcja odpowiada za dokonywanie zakupu na dowolnym koncie. Aby ją włączyć należy ustawić odpowiednio parametr:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var drugsMode = 0; // 0 - łapanie na pojedynczym koncie, 1 - łapanie z przelogowaniem kont

Od tej pory, jeśli kontem przejdziesz do zakładki Diler wszystko zacznie pracować. Konto samoczynnie będzie polować na towar. Przy energii mniejszej od 5% uda się do Szpitala po jednostkę metadonu a następnie do Klubu po towar (samo wybierze lokal bez dodawania). Po tych operacjach kukła wróci do Dilera i proces wykupywania będzie trwał dalej. W przypadku wytracenia wszystkich transakcji lub pieniędzy skrypt przestaje pracować.

Oczywiście jeśli wystąpi pytanie losowe skrypt udzieli odpowiedzi i wróci do ostatniej wykonywanej czynności. W przypadku błędnej odpowiedzi zapamiętane zostaną istotne dla mnie informacje, wyskoczy komunikat o błędzie, który należy potwierdzić.

W przypadku błędnej odpowiedzi wyłącz skrypt, wyloguj konto i skontaktuj się ze mną. Z twoją pomocą pobiorę istotne dane i wprowadzę poprawki. Dzięki temu łamacz randomów będzie skuteczniejszy.

Oczywiście możesz włączyć skrypt i grać na innych kontach, ważne by na tym z błędem nie nadpisać przechowywanych parametrów.

Łapanie z przelogowaniem kont#

Łapanie na pojedynczym koncie jest dobre, jeśli jesteś w pobliżu komputera, lub robisz na nim inne operacje. Łapanie z przelogowaniem przydaje się, kiedy np. zamierzasz odejść na 2-4h (zostawić na noc?). Najpierw należy ustawić odpowiedni tryb:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var drugsMode = 1; // 0 - łapanie na pojedynczym koncie, 1 - łapanie z przelogowaniem kont

W kolejnym kroku należy zdefiniować konta, które będą brały udział w atakowaniu Dilera (ilość dowolna), np.:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
// Tablica z nazwami kont
var acc = new Array();
acc[1] = "jasio1";
acc[2] = "jasio2";
acc[3] = "jasio3";

// Tablica z hasłami dla kont
var pass = new Array();
pass[1] = "ciafares";
pass[2] = "boban";
pass[3] = "niemrawy";

Nie obawiaj się o swoje dane, skrypt w żaden sposób nie zdradza informacji na temat kont.

Po włączeniu skryptu należy wcisnąć przycisk Resetuj, który pojawi się podobnie jak w przypadku skryptu Średnia gangu. Dodatkowo obok nazwy będzie wyświetlany aktualny krok przelogowania np. (Resetuj: 2).

Po zainicjowaniu resetu zalogowana zostanie pierwsza postać, która samoczynnie uda się do Dilera. Po wyczerpaniu transakcji lub pieniędzy zalogowane zostanie kolejne konto itd. Oczywiście samoczynne odpowiadanie na pytania i branie narkotyków działa i w tym wypadku.

Wybór konkretnego narkotyku#

Odbywa się identycznie jak w przypadku EngineTC, są zdefiniowane te same zmienne, nie ma sensu dublować tekstów, sugeruje zapoznać się z wcześniejszym opisem.

Kombinowanie czasami#

Wprowadziłem kilka możliwości manipulowania timerami. W zależności od upodobań i własnych potrzeb można dostosować skrypt wedle uznania. Zacznijmy od czegoś prostego.

Czas odpowiedzialny za nieznaczące czynności jak przejście do innej zakładki, branie dragu lub metadonu definiuje następujący parametr:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var waitSomeTime = 150; // opóźnienia dla nieznaczących czynności np. wzięcie dragu, przechodzenie do innych zakładek itp.

Odświeżanie u samego Dilera można przeprowadzić na dwa sposoby: jednostajnie lub losowo. W pierwszym wypadku należy skorzystać z następujących opcji:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var randomRefreshInDiller = 0; // 0 - wyłączone losowe odświeżanie, 1 - losowe odświeżanie aktywne
var refreshInDiller = 100; // odświeżanie u Dilera, czas podawany w milisekundach

Losowe odświeżanie jest znacznie sprytniejsze. Możesz zdefiniować maksymalnie 100 różnych czasów, które wybierane będą w sposób losowy. Dzięki temu przestaniesz wzbudzać podejrzenia u nadgorliwych adminów, nie mówiąc już o BotHunterze. Tryb losowy definiują następujące polecenia:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var randomRefreshInDiller = 1; // 0 - wyłączone losowe odświeżanie, 1 - losowe odświeżanie aktywne

// Zadeklarowanie czasów dla losowego opóźnienia u Dilera (randomRefreshInDiller = 1), czasy podawane w milisekundach
var refreshTime = new Array();
refreshTime[0] = 100;
refreshTime[1] = 150;
refreshTime[2] = 200;
refreshTime[3] = 250;
refreshTime[4] = 400;
refreshTime[5] = 500;
refreshTime[6] = 900;
refreshTime[7] = 1000;
refreshTime[8] = 1500;
refreshTime[9] = 2000;

Sam decyduj, z którego trybu korzystać. Pierwszy działa znacznie szybciej, ale niepotrzebnie ściąga uwagę.

Wspomniałem na początku, że po kliknięciu Kup kolejne zakupy można przeprowadzić dopiero po upływie 3 s (niezależnie, czy operacja powiodła się czy też nie). W tym skrypcie wprowadziłem opcję, która umożliwia odczekanie ok. 3 s (idealnie ciężko dobrać, zależy od komputera). Włączenie opóźniania po zakupach umożliwia następujący parametr:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var waitRefreshInDiller = 1; // 0 - wyłączenie opóźnienia po kliknięciu Kup, 1 - opóźnienie po kliknięciu Kup aktywne

Czas ten można wydłużyć (skrócić) odpowiednio manipulując parametrami (tylko dla zaawansowanych):

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var maxCheck = 10; // sprawdzanie w pętli - nasłuchiwanie, czas podawany w milisekundach
var maxRefresh = 200; // odświeżenie po upłynięciu określonego czasu (po zakupie), minimum 3s

Bez włączenia opóźnienia skrypt natychmiastowo dokonuje kolejnego zakupu niezależnie od powodzenia transakcji.

Zakończenie działania#

Nad tym jeszcze łamie głowę. Ogólnie myślałem nad opcją włączenia muzyczki jeśli skrypt wykonał swoją pracę. Będąc w domu (np. oglądając TV lub czytając książkę) umożliwi to szybką orientację. Niestety jeszcze nie rozgryzłem najnowszych tagów HTML5, obecnie jedyne co mogę zaproponować to zastosowanie dodatkowego rozszerzenia, które w wyniku wystąpienia określonego zdarzenia (np. alertu) odtworzy dowolny wskazany przez Ciebie utwór.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Skrypty (H1) DrugsBOT (H2) Działanie (H3) Konfiguracja (H3) Modyfikacje (H3) Łapanie na pojedynczym koncie (H4) Łapanie z przelogowaniem kont (H4) Wybór konkretnego narkotyku (H4) Kombinowanie czasami (H4) Zakończenie działania (H3)