Attr#

Attr.ownerElement#

Właściwość ownerElement zwraca element skojarzony z danym atrybutem. Jeśli atrybut nie ma skojarzonego elementu to zwrócona zostanie wartość null. Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var owner = attr.ownerElement;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Każdy nowy atrybut utworzony za pomocą metody Document.createAttribute() lub Document.createAttributeNS(), czy też usunięty ze swojego elementu za pomocą jednej z metod:

nie będzie skojarzony z żadnym elementem dopóki nie zostanie do niego wstawiony ponownie, i w takiej sytuacji właściwość ownerElement zawsze zwróci wartość null.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	var html = document.documentElement; // referencja do elementu HTML
	html.setAttributeNS("www.test.com", "p:AAA", "Test"); // ustawiamy nowy atrybut
	var attr = html.attributes; // pobieramy listę atrybutów
	var firstAttr = attr[0]; // referencja do pierwszego atrybutu z listy

	document.write("Ustawiamy własny atrybut dla elementu HTML:");
	document.write("<br>");
	document.write("html.setAttributeNS('www.test.com', 'p:AAA', 'Test');");

	document.write("<br><br>");

	document.write("Pobieramy listę atrybutów elementu HTML:");
	document.write("<br>");
	document.write("html.attributes: " + attr); // [object NamedNodeMap]
	document.write("<br>");
	document.write("attributes.length: " + attr.length); // 1

	document.write("<br><br>");

	document.write("Odczytujemy właściwości pierwszego atrybutu z listy:");
	document.write("<br>");
	document.write("attributes[0]: " + firstAttr); // [object Attr]
	document.write("<br>");
	document.write("attributes[0].value: " + firstAttr.value); // Test
	document.write("<br>");
	document.write("attributes[0].nodeValue: " + firstAttr.nodeValue); // Test
	document.write("<br>");
	document.write("attributes[0].textContent: " + firstAttr.textContent); // Test
	document.write("<br>");
	document.write("attributes[0].name: " + firstAttr.name); // p:AAA
	document.write("<br>");
	document.write("attributes[0].nodeName: " + firstAttr.nodeName); // p:AAA
	document.write("<br>");
	document.write("attributes[0].localName: " + firstAttr.localName); // AAA
	document.write("<br>");
	document.write("attributes[0].prefix: " + firstAttr.prefix); // p
	document.write("<br>");
	document.write("attributes[0].namespaceURI: " + firstAttr.namespaceURI); // www.test.com
	document.write("<br>");
	document.write("attributes[0].ownerElement: " + firstAttr.ownerElement); // [object HTMLHtmlElement]
	document.write("<br>");
	document.write("attributes[0].specified: " + firstAttr.specified); // true

	document.write("<br><br>");

	var newAttr = document.createAttribute("test"); // atrybut bez powiązania z elementem

	document.write("Tworzymy nowy atrybut bez powiązania z elementem:");
	document.write("<br>");
	document.write("var newAtttr = document.createAttribute('test');");

	document.write("<br><br>");

	document.write("Sprawdzamy powiązanie nowego atrybutu z elementem:");
	document.write("<br>");
	document.write("newAttr.ownerElement: " + newAttr.ownerElement); // null

</script>

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface Attr {
	readonly attribute Element? ownerElement;
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Attr (H1) Attr.ownerElement (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)