Zdarzenia#

Typ keyup#

Typ:keyup
Interfejs:KeyboardEvent
Sync / Async:Sync
BąbelkowanieTak
Zaufane celeElement
AnulowanieTak
Domyślna akcjaBrak
Kontekst
(zaufane zdarzenia)

Zdarzenie typu keyup musi zostać wysłane przez aplikację kliencką w chwili, kiedy klawisz został zwolniony. Zdarzenie keyup jest zależne od urządzenia i opiera się na możliwościach urządzeń wejściowych oraz sposobu ich mapowania w systemie operacyjnym. Zdarzenie to musi zostać wygenerowane po mapowaniu klawisza. Zdarzenie to musi zostać wysłane za zdarzeniami keydown, beforeinput i input powiązanymi z tym samym klawiszem.

Zdarzenia typu keyup i keydown zostały przewidziane do wykrywania dowolnego klawisza, a nie tylko tego, który produkuje wartość znakową.

Prosty przykład:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<style>

		input {vertical-align: top;}
		input:hover, #box:hover {outline: 3px solid green;}
		#box {width: 200px; height: 100px; display: inline-block; background-color: #a08080;}

	</style>

</head>

<body>

	<p>Edytuj zawartość poniższych elementów przy użyciu klawiatury by odczytać poszczególne cechy zdarzenia.</p>
	<div id="box" contenteditable="true">Edytowalny kontener</div>
	<input size="40" type="text" value="Jakiś początkowy tekst">

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje dla przechwyconego zdarzenia:</p>
	<p id="info"></p>

	<script>

		var box = document.getElementById("box");
		var input = document.getElementsByTagName("input")[0];
		var info = document.getElementById("info");

		function readInfo(e){

			var loc_cons = ["DOM_KEY_LOCATION_STANDARD", "DOM_KEY_LOCATION_LEFT", "DOM_KEY_LOCATION_RIGHT", "DOM_KEY_LOCATION_NUMPAD"];

			var data = "Interfejs: " + e
				+ "<br>" + "e.type: " + e.type
				+ "<br>" + "e.target: " + e.target
				+ "<br>" + "e.view: " + e.view
				+ "<br>" + "e.detail: " + e.detail
				+ "<br>" + "e.code: " + e.code
				+ "<br>" + "e.key: " + e.key
				+ "<br>" + "e.repeat: " + e.repeat
				+ "<br>" + "e.isComposing: " + e.isComposing
				+ "<br>" + "e.location: " + e.location + " [" + loc_cons[e.location] + "]"
				+ "<br>" + "e.currentTarget: " + e.currentTarget
				+ "<br>" + "e.eventPhase: " + e.eventPhase + "<br><br>";

			info.innerHTML = info.innerHTML + data;

		}

		box.addEventListener("keydown", readInfo, false);
		box.addEventListener("keyup", readInfo, false);

		input.addEventListener("keydown", readInfo, false);
		input.addEventListener("keyup", readInfo, false);

	</script>

</body>

</html>

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Zdarzenia (H1) Typ keyup (H2) Specyfikacje i inne materiały (H3)