NamedNodeMap#

NamedNodeMap.removeNamedItem()#

Metoda removeNamedItem() usuwa pierwszy atrybut o określonej nazwie kwalifikowanej z listy atrybutów skojarzonej z daną mapą nazwanych atrybutów i zwraca referencję do usuniętego atrybutu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var attr = namedNodeMap.removeNamedItem(qualifiedName);

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Algorytm wywołania metody removeNamedItem(qualifiedName) nie jest skomplikowany. Dla lepszego zrozumienia tematu prezentuję go w całości:

 1. Niech attr będzie wynikiem usuwania atrybutu poprzez nazwę z przekazaniem qualifiedName i elementu skojarzonego z obiektem kontekstu.
 2. Jeśli attr jest wartością null, to zrzuć wyjątek "NotFoundError".
 3. Zwróć attr.

Alternatywnie można skorzystać z podobnie działającej metody Element.removeAttribute(). Trzeba jedynie pamiętać o braku zrzucenia przez nią błędu oraz o braku zwracania referencji do usuniętego atrybutu.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<script>

		window.onload = function(){

			p = document.getElementsByTagName("p")[0]; // referencja do akapitu

			p.setAttributeNS("www.test1.com", "ID", "Test1");
			p.setAttributeNS("www.test2.com", "Class", "Test2");
			p.setAttribute("id", "Identyfikator");
			p.className = "Klasa1 Klasa2 Klasa3";

			p.setAttributeNS("www.test3.com", "A:NEW", "Test3");
			p.setAttributeNS("www.test4.com", "a:new", "Test4");

			allAttr = p.attributes;
			var info = document.getElementById("info");

		}

		function removeNamedItem(name){

			try{

				var attr = allAttr.removeNamedItem(name); // atrybut o określonej nazwie

				info.innerHTML = "Interfejs mapy nazwanych atrybutów: " + allAttr // [object NamedNodeMap]
						+ "<br>" + "Właściwość length: " + allAttr.length
						+ "<br><br>" + "Interfejs atrybutu: " + attr
						+ "<br>" + "Argument z metody: " + name
						+ "<br>" + "Właściwość namespaceURI: " + attr.namespaceURI
						+ "<br>" + "Właściwość prefix: " + attr.prefix
						+ "<br>" + "Właściwość localName: " + attr.localName
						+ "<br>" + "Właściwość name: " + attr.name
						+ "<br>" + "Właściwość value: " + attr.value;
			}

			catch(e){

				info.innerHTML = "Wyjątek: " + e
						+ "<br>" + "Argument z metody: " + name;

			}

		}

	</script>

</head>

<body>
	<p>Akapit z atrybutami ustawianymi z poziomu skryptu:</p>
	<ul>
		<li>p.setAttributeNS("www.test1.com", "ID", "Test1");</li>
		<li>p.setAttributeNS("www.test2.com", "Class", "Test2");</li>
		<li>p.setAttribute("id", "Identyfikator");</li>
		<li>p.className = "Klasa1 Klasa2 Klasa3";</li>
		<li>p.setAttributeNS("www.test3.com", "A:NEW", "Test3");</li>
		<li>p.setAttributeNS("www.test4.com", "a:new", "Test4");</li>
	</ul>

	<p>Kliknij przycisk by usunąć atrybut o określonej nazwie z listy atrybutów akapitu.</p>
	<input type="button" value="removeNamedItem('ID')" onclick="removeNamedItem('ID')">
	<input type="button" value="removeNamedItem('id')" onclick="removeNamedItem('id')">
	<input type="button" value="removeNamedItem('Class')" onclick="removeNamedItem('Class')">
	<input type="button" value="removeNamedItem('class')" onclick="removeNamedItem('class')">
	<input type="button" value="removeNamedItem('A:NEW')" onclick="removeNamedItem('A:NEW')">
	<input type="button" value="removeNamedItem('a:new')" onclick="removeNamedItem('a:new')">
	<input type="button" value="removeNamedItem('brak')" onclick="removeNamedItem('brak')">

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje dla usuniętych atrybutów:</p>
	<p id="info"></p>
</body>

</html>

Na chwilę obecną jedynie przeglądarka Firefox obsługuje metodę removeNamedItem() zgodnie z najnowszymi wymaganiami specyfikacji DOM4. Chrome niewłaściwie obsługuje algorytm pobrania atrybutu poprzez nazwę (krok pierwszy), ponieważ dla elementów z przestrzenią nazw HTML i z właścicielem będącym dokumentem HTML nie zamienia przekazanej nazwy kwalifikowanej do metody na małe litery. IE wiele aspektów związanych z atrybutami obsługuje błędnie.

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
[LegacyUnenumerableNamedProperties]
interface NamedNodeMap {
	Attr removeNamedItem(DOMString qualifiedName);
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

NamedNodeMap (H1) NamedNodeMap.removeNamedItem() (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)