InputEvent#

Wstęp#

Interfejs InputEvent stanowi rozszerzenie dla interfejsu UIEvent. Wprowadza dodatkowe polecenia, których zadaniem jest udostępnienie kontekstowych informacji dla zdarzeń, które potocznie nazywa się zdarzeniami wejścia #. W specyfikacji D3E interfejs ten umieszczany jest w module zdarzeń wejścia.

Interfejs InputEvent dziedziczy z interfejsu UIEvent, dlatego ma dostęp do wszystkich poleceń z tego interfejsu (oraz z kolejnych interfejsów w łańcuchu dziedziczenia).

Zdarzenie wejścia można utworzyć za pomocą polecenia:

Właściwości InputEvent#

NazwaOpis
InputEvent.dataZwraca łańcuch znakowy reprezentujący wygenerowane znaki dla danego zdarzenia.
InputEvent.isComposingZwraca wartość true jeśli dane zdarzenie jest częścią sesji kompozycji, w przeciwnym razie wartość false.

Inne InputEvent#

NazwaOpis
new InputEvent()Konstruktor tworzący nowe zdarzenie.

Interfejs Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
[Constructor(DOMString type, optional InputEventInit inputEventInitDict)]
interface InputEvent : UIEvent {
	readonly attribute DOMString data;
	readonly attribute boolean isComposing;
};

dictionary InputEventInit : UIEventInit {
	DOMString data = "";
	boolean isComposing = false;
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

InputEvent (H1) Wstęp (H2) Właściwości InputEvent (H3) Inne InputEvent (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)