FocusEvent#

new FocusEvent()#

Interfejs FocusEvent może być wywoływany w roli konstruktora, dzięki czemu pozwala na bezpośrednie tworzenie nowych zdarzeń zogniskowania (syntetycznych) wprost z interfejsu. Przy tworzeniu nowego zdarzenia od razu ustalany jest jego typ (pierwszy argument) oraz specyficzne cechy ustawiane za pomocą opcjonalnego słownika FocusEventInit (drugi argument).

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var new_focusEvent = new FocusEvent(type [, focusEventInitDict]);

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Algorytm wywołania konstruktora new FocusEvent(type, focusEventInitDict) nie jest skomplikowany. Dla lepszego zrozumienia tematu prezentuję go w całości:

 1. Zwróć nowe zdarzenie zogniskowania za pomocą algorytmu tworzenia zdarzenia z typem type i słownikiem focusEventInitDict (jeśli występuje).

Obiekt zwracany przez konstruktor new FocusEvent() implementuje interfejs FocusEvent, dlatego ma dostęp do wszystkich poleceń z tego interfejsu (oraz z kolejnych interfejsów w łańcuchu dziedziczenia). Warto podkreślić, że i opcjonalny słownik FocusEventInit dziedziczy ze słownika UIEventInit, dlatego ma dostęp do wszystkich jego członków w chwili przekazania do konstruktora.

Nowy obiekt zdarzenia będzie miał ustawiane domyślne wartości dla wszystkich swoich właściwości i dodatkowo zostanie automatycznie zainicjowany zgodnie z przekazanymi argumentami przy jego wywołaniu, w przeciwieństwie do polecenia Document.createEvent(), dlatego może być od razu wysłany za pomocą metody EventTarget.dispatchEvent().

W ramach uzupełnienia warto przeanalizować wady i zalety poszczególnych poleceń odpowiedzialnych za tworzenie niezaufanych zdarzeń.

Ze względów bezpieczeństwa zdarzenia generowane przy użyciu konstruktora new FocusEvent() muszą ustawiać wartość właściwości Event.isTrusted na boolowskie false.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowe zdarzenie
	var focusEvent1 = new FocusEvent("piesek");

	document.write(focusEvent1); // [object FocusEvent]
	document.write("<br>");
	document.write(focusEvent1.type); // piesek
	document.write("<br>");
	document.write(focusEvent1.bubbles); // false
	document.write("<br>");
	document.write(focusEvent1.cancelable); // false
	document.write("<br>");
	document.write(focusEvent1.view); // null
	document.write("<br>");
	document.write(focusEvent1.detail); // 0
	document.write("<br>");
	document.write(focusEvent1.relatedTarget); // null
	document.write("<br>");
	document.write(focusEvent1.defaultPrevented); // false
	document.write("<br>");
	document.write(focusEvent1.isTrusted); // false
	document.write("<br>");
	document.write(focusEvent1.eventPhase); // 0
	document.write("<br>");
	document.write(focusEvent1.timeStamp); // liczba całkowita z wartością zależną od chwili uruchomienia przykładu
	document.write("<br>");
	document.write(focusEvent1.currentTarget); // null
	document.write("<br>");
	document.write(focusEvent1.target); // null

	document.write("<br><br>");

	// Tworzymy kolejne zdarzenie
	var focusEvent2 = new FocusEvent("piesek", {
		bubbles: true,
		cancelable: true,
		view: window,
		detail: 69,
		relatedTarget: document.documentElement
	});

	document.write(focusEvent2); // [object FocusEvent]
	document.write("<br>");
	document.write(focusEvent2.type); // piesek
	document.write("<br>");
	document.write(focusEvent2.bubbles); // true
	document.write("<br>");
	document.write(focusEvent2.cancelable); // true
	document.write("<br>");
	document.write(focusEvent2.view); // [object Window]
	document.write("<br>");
	document.write(focusEvent2.detail); // 69
	document.write("<br>");
	document.write(focusEvent2.relatedTarget); // [object HTMLHtmlElement]
	document.write("<br>");
	document.write(focusEvent2.defaultPrevented); // false
	document.write("<br>");
	document.write(focusEvent2.isTrusted); // false
	document.write("<br>");
	document.write(focusEvent2.eventPhase); // 0
	document.write("<br>");
	document.write(focusEvent2.timeStamp); // liczba całkowita z wartością zależną od chwili uruchomienia przykładu
	document.write("<br>");
	document.write(focusEvent2.currentTarget); // null
	document.write("<br>");
	document.write(focusEvent2.target); // null

</script>

Na chwilę obecną wszystkie aktualne przeglądarki pozwalają na wywoływanie interfejsu FocusEvent w roli konstruktora, oczywiście z wyjątkiem IE11.

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
[Constructor(DOMString type, optional FocusEventInit focusEventInitDict)]
interface FocusEvent : UIEvent {
};

dictionary FocusEventInit : UIEventInit {
	EventTarget? relatedTarget = null;
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

FocusEvent (H1) new FocusEvent() (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)