Ogólne#

Document#

W tym miejscu umieszczam powtarzające się specyficzne pojęcia i algorytmy w interfejsie Document.

Pojęcia#

base URL

encoding

content type

URL

type

mode

Każdy dokument jest skojarzony z bazowym adresem URL # (base URL) [adres URL], kodowaniem # (encoding) [kodowanie], typem zawartości # (content type) [łańcuch znakowy], adresem URL # (URL) [adres URL], typem # (type) ["xml" lub "html"] oraz trybem # (mode) ["no-quirks", "quirks" lub "limited-quirks"]. Dokument jest również skojarzony ze specjalnym obiektem implementacji.

O ile wyraźnie nie ustalono, to bazowym adresem URL w dokumencie jest "about:blank", kodowaniem jest kodowanie UTF-8, typem zawartości jest "application/xml", adresem URL jest "about:blank", typem jest "xml" oraz trybem jest "no-quirks".

O ile wyraźnie nie ustalono, to pochodzeniem w dokumencie jest nowe nieprzezroczyste pochodzenie.

xml-document

HTML document

Mówi się, że dokument jest dokumentem XML # (XML document) jeśli jego typ to "xml" (domyślne zachowanie), w przeciwnym razie jest dokumentem HTML # (HTML document). To czy dokument jest dokumentem HTML czy dokumentem XML może mieć wpływ na zachowanie niektórych API.

rendering mode

no-quirks mode

quirks mode

limited-quirks mode

Każdy dokumentznajduje się w jednym z trzech trybów renderowania # (rendering mode):

Tryb renderowania może zostać zmieniony z wartości domyślnej jedynie w przypadku tworzenia dokumentu przez parser HTML w oparciu o obecność, nieobecność lub wartość deklaracji typu dokumentu (szczegóły).

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Ogólne (H1) Document (H2) Pojęcia (H3) base URL (H4) encoding (H4) content type (H4) URL (H4) type (H4) mode (H4) xml-document (H4) HTML document (H4) rendering mode (H4) no-quirks mode (H4) quirks mode (H4) limited-quirks mode (H4)