DOMError#

DOMError.message#

Właściwość message zwraca wiadomość wyjaśniającą przyczynę danego błędu reprezentowaną przez łańcuch znakowy. Jeśli wiadomość nie została przekazana przy tworzeniu błędu, to zwrócony zostanie pusty łańcuch znakowy. Właściwość jest tylko do odczytu.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var error_message = domError.message;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Wartość właściwość message zależy od danej implementacji i jest stosowana jedynie w celach informacyjnych.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	var newError = new DOMError("blad1", "Niedozwolona operacja");

	document.write(newError.name); // blad1
	document.write("<br>");
	document.write(newError.message); // Niedozwolona operacja

	document.write("<br><br>");

	document.write(newError); // [object DOMError]
	document.write("<br>");
	document.write(newError.constructor); // function DOMError() { [native code] }
	document.write("<br>");
	document.write(newError.__proto__); // [object DOMErrorPrototype]
	document.write("<br>");
	document.write(newError.__proto__ == DOMError.prototype); // true

	document.write("<br><br>");

	var anotherError = new DOMError("blad2");

	document.write(newError.name); // blad2
	document.write("<br>");
	document.write(anotherError.message); // "" - pusty łańcuch znakowy
	document.write("<br>");
	document.write(anotherError.message == ""); // true

</script>

Na chwilę obecną jedynie przeglądarka Firefox pozwala na wywoływanie interfejsu DOMError w roli konstruktora, dlatego powyższy przykład należy testować właśnie w niej.

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
readonly attribute DOMString message;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

DOMError (H1) DOMError.message (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)