Node#

Node.lastChild#

Właściwość lastChild zwraca ostatnie dziecko należące do danego węzła. Jeśli węzeł nie posiada żadnych dzieci to zwrócona zostanie wartość null. Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var last_child = node.lastChild;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Alternatywnie można skorzystać z podobnie działającego polecenia Node.childNodes[Node.childNodes.length - 1].

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	document.write(document.lastChild); // [object HTMLHtmlElement]
	document.write("<br>");
	document.write(document.documentElement.lastChild); // [object HTMLBodyElement]
	document.write("<br>");
	document.write(document.body.lastChild); // [object HTMLBRElement]
	document.write("<br>");
	document.write(document.body.lastChild.lastChild); // null

</script>

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface Node : EventTarget {
	readonly attribute Node? lastChild;
}

Specyfikacje i inne materiały

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Node (H1) Node.lastChild (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3)