XMLDocument#

Wstęp#

Interfejs XMLDocument to pochodna interfejsu Document przeznaczona tylko i wyłącznie dla dokumentów XML. Obiekty typu XMLDocument są potocznie nazywane historycznymi dokumentami XML # i skojarzone zostały z kilkoma podstawowymi zagadnieniami.

Cały interfejs XMLDocument został ustandaryzowany i umieszczony dopiero w specyfikacji DOM4, ale tylko i wyłącznie ze względu na częściowe i niespójne wsparcie w poszczególnych implementacjach. Specyfikacja DOM4 nie definiuje dla niego żadnych nowych poleceń, a jedynym jego rozszerzeniem ze specyfikacji HTML5 będzie metoda XMLDocument.load().

Obecnie dąży się do sytuacji, w której wszystkie dokumenty będą używały jedynie interfejsu Document, a ich specyficzny charakter mają wyrażać wewnętrzne stany (np. typ czy typ zawartości). Jest to wyjątkowo inwazyjna zmiana i nie wiadomo czy kiedykolwiek dojdzie do skutku (szczegóły).

Interfejs XMLDocument dziedziczy po interfejsie Document, dlatego ma dostęp do wszystkich poleceń z tego interfejsu (oraz z kolejnych interfejsów w łańcuchu dziedziczenia).

Historyczny dokument XML można utworzyć za pomocą metody (pamiętając jednocześnie o błędach w aktualnych implementacjach):

Składnia Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
interface XMLDocument : Document {};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

XMLDocument (H1) Wstęp (H2) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)