CharacterData#

CharacterData.length#

Właściwość length zwraca liczbę jednostek kodowych, które tworzą dane tekstowe skojarzone z danym węzłem znakowym. Jeśli dane tekstowe będą pustym łańcuchem znakowym to zwrócona zostanie wartość 0. Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var code_units = node.length;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Więcej informacji na temat jednostek kodowych umieszczono w materiałach związanych z kodowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem działu "Zestawy znaków - Wstęp" z kursu HTML.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	var newText1 = document.createTextNode("Początkowa treść");
	var newText2 = document.createTextNode("");
	var newText3 = document.createTextNode(" ");
	var newText4 = document.createTextNode("𦓻");

	document.write("Węzeł tekstowy o treści 'Początkowa treść' składa się z:" + "<br>");
	document.write(newText1.length + " jednostek kodowych"); // 16 jednostek kodowych

	document.write("<br><br>");

	document.write("Węzeł tekstowy o treści '' składa się z:" + "<br>");
	document.write(newText2.length + " jednostek kodowych"); // 0 jednostek kodowych

	document.write("<br><br>");

	document.write("Węzeł tekstowy o treści ' ' (zawarta jedna spacja) składa się z:" + "<br>");
	document.write(newText3.length + " jednostek kodowych"); // 1 jednostek kodowych

	document.write("<br><br>");

	document.write("Węzeł tekstowy o treści '𦓻' składa się z:" + "<br>");
	document.write(newText4.length + " jednostek kodowych"); // 2 jednostek kodowych

</script>

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface CharacterData : Node {
	readonly attribute unsigned long length;
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

CharacterData (H1) CharacterData.length (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)