ProcessingInstruction#

ProcessingInstruction.target#

Właściwość target zwraca cel wskazujący na moduł, do którego będą kierowane dane tekstowe (instrukcje) z danej instrukcji przetwarzania. Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var pi_target = pi.target;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Alternatywnie można skorzystać z identycznie działającej właściwości Node.nodeName.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	var doc = document.implementation.createDocument(null, "html", null);
	var newPI = doc.createProcessingInstruction("xml-stylesheet", "type='text/css' href='style.css'");

	document.write("Instrukcja przetwarzania: &lt;?xml-stylesheet type='text/css' href='style.css' ?&gt;");
	document.write("<br>");
	document.write("Instrukcja przetwarzania (po serializacji): ");
	document.body.appendChild(document.createTextNode(new XMLSerializer().serializeToString(newPI)));

	document.write("<br><br>");

	document.write("Nazwa interfejsu: " + newPI); // [object ProcessingInstruction]
	document.write("<br>");
	document.write("Właściwość nodeType: " + newPI.nodeType); // 7

	document.write("<br><br>");

	// Równoważne właściwości
	document.write("Właściwość target: " + newPI.target); // xml-stylesheet
	document.write("<br>");
	document.write("Właściwość nodeName: " + newPI.nodeName); // xml-stylesheet

	document.write("<br><br>");

	// Równoważne właściwości
	document.write("Właściwość data: " + newPI.data); // type='text/css' href='style.css'
	document.write("<br>");
	document.write("Właściwość nodeValue: " + newPI.nodeValue); // type='text/css' href='style.css'
	document.write("<br>");
	document.write("Właściwość textContent: " + newPI.textContent); // type='text/css' href='style.css'

</script>

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface ProcessingInstruction : CharacterData {
	readonly attribute DOMString target;
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

ProcessingInstruction (H1) ProcessingInstruction.target (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)