Text#

Text.wholeText#

Właściwość wholeText zwraca łańcuch znakowy będący połączeniem danych tekstowych z danego węzła tekstowego i wszystkich jego przyległych węzłów tekstowych (zgodnie z porządkiem drzewa). Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var return_data = text.wholeText;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	var el = document.createElement("div");

	el.appendChild(document.createTextNode("Tekst1 "));
	el.appendChild(document.createTextNode("Tekst2 "));
	el.appendChild(document.createTextNode("Tekst2 "));
	el.appendChild(document.createTextNode("Tekst3 "));
	el.appendChild(document.createElement("br"));
	el.appendChild(document.createTextNode("Tekst4 "));
	el.appendChild(document.createTextNode("Tekst4 "));
	el.appendChild(document.createTextNode("Tekst4 "));
	el.appendChild(document.createTextNode("Tekst5 "));

	document.write(el.childNodes[0].wholeText); // "Tekst1 Tekst2 Tekst2 Tekst3"
	document.write("<br>");
	document.write(el.childNodes[1].wholeText); // "Tekst1 Tekst2 Tekst2 Tekst3"

	document.write("<br><br>");

	document.write(el.childNodes[6].wholeText); // "Tekst4 Tekst4 Tekst4 Tekst5"
	document.write("<br>");
	document.write(el.childNodes[8].wholeText); // "Tekst4 Tekst4 Tekst4 Tekst5"

</script>

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface Text : CharacterData {
	readonly attribute DOMString wholeText;
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Text (H1) Text.wholeText (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)