Node#

Node.previousSibling#

Właściwość previousSibling zwraca brata poprzedzającego dla danego węzła. Jeśli węzeł nie posiada brata poprzedzającego to zwrócona zostanie wartość null. Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var previous_sibling = node.previousSibling;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	document.write(document.previousSibling); // null
	document.write("<br>");
	document.write(document.body.previousSibling); // [object HTMLHeadElement]
	document.write("<br>");
	document.write(document.body.lastChild.previousSibling); // [object Text]

</script>

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface Node : EventTarget {
	readonly attribute Node? previousSibling;
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Node (H1) Node.previousSibling (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)