Element#

Element.id#

Właściwość id zwraca lub ustawia wartość w atrybucie id danego elementu i może wpływać na stan jego unikatowego identyfikatora (szczegóły).

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var id_value = element.id; // getting
element.id = new_value; // setting

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Odczytanie i zmiana wartości dla właściwości id polega na zasadzie odzwierciedlenia zawartości atrybutu z przekazaniem nazwy lokalnej "id" (szczegóły).

Specyfikacja HTML5 wprowadza pojęcie globalnego atrybutu id, ale nie definiuje dla niego żadnej nowej właściwości DOM, a jedynie informuje o odzwierciedleniu (reflect) zawartości tego atrybutu przez już istniejącą właściwość id definiowaną przez aktualną specyfikację DOM4.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	var html = document.documentElement; // referencja do elementu HTML

	document.write(html); // [object HTMLHtmlElement]
	document.write("<br>");
	document.write(html.id); // "" - pusty łańcuch znakowy

	document.write("<br>");

	html.id = "test"; // zmiana wartości atrybutu
	document.write(html.id); // test

	document.write("<br><br>");

	document.write(Element.prototype.hasOwnProperty("id")); // true
	document.write("<br>");
	document.write(html.__proto__.__proto__.__proto__.hasOwnProperty("id")); // true
	document.write("<br>");
	document.write(html.__proto__.__proto__.__proto__); // [object ElementPrototype]

</script>

Właściwość id dla węzła typu Element pojawia się dopiero w specyfikacji DOM4. W przeszłości właściwość była definiowana dla interfejsu HTMLElement w osobnej specyfikacji DOM Level 2 HTML.

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface Element : Node {
	attribute DOMString id;
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Element (H1) Element.id (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)