DocumentType#

DocumentType.name#

Właściwość name zwraca nazwę dla danej deklaracji typu dokumentu. Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var name_dtd = documentType.name;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Alternatywnie można skorzystać z identycznie działającej właściwości Node.nodeName.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<script>

		function readDTD(whatDTD){

			var dtd = null;

			if (whatDTD == "dtd1"){
				dtd = document.doctype;
			}
			else if (whatDTD == "dtd2"){
				dtd = document.implementation.createDocumentType("HTML", "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN", "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd");
			}
			else if (whatDTD == "dtd3"){
				dtd = document.implementation.createDocumentType("źdźbło", "dowolny publiczny ID", "");
			}
			else if (whatDTD == "dtd4"){
				dtd = document.implementation.createDocumentType("źdźbło", "", "dowolny systemowy ID");
			}
			else if (whatDTD == "dtd5"){
				dtd = document.implementation.createDocumentType("źdźbło", "dowolny publiczny ID", "dowolny systemowy ID");
			}
			else if (whatDTD == "dtd6"){
				dtd = document.implementation.createDocumentType("xml:xmlns", "", "");
			}

			var info = document.getElementById("info");

			if (dtd != null){

				info.innerHTML = "Interfejs pobranego węzła: " + dtd
						+ "<br>" + "Właściwość name: " + dtd.name
						+ "<br>" + "Właściwość publicId: " + dtd.publicId
						+ "<br>" + "Właściwość systemId: " + dtd.systemId
						+ "<br><br>" + "Właściwość ownerDocument: " + dtd.ownerDocument
						+ "<br>" + "Właściwość nodeName: " + dtd.nodeName
						+ "<br>" + "Właściwość nodeType: " + dtd.nodeType + "<br>";

				var newText = document.createTextNode("");
				newText.data = new XMLSerializer().serializeToString(dtd);
				info.appendChild(newText);

			}
			else{

				try{
					if (whatDTD == "dtd7"){
						dtd = document.implementation.createDocumentType("0", "", "");
					}
					else if (whatDTD == "dtd8"){
						dtd = document.implementation.createDocumentType(":", "", "");
					}
				}
				catch(e){
					info.innerHTML = "Niewłaściwa nazwa '0' dla tworzonego typu dokumentu dlatego zrzucony zostanie błąd:"
							+ "<br>" + e + "<br>" + e.constructor;
				}

			}

		}

	</script>

</head>

<body>
	<p>DTD 1 : &lt;!DOCTYPE html&gt;</p>
	<p>DTD 2 : &lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"&gt;</p>
	<p>DTD 3 : &lt;!DOCTYPE źdźbło PUBLIC "dowolny publiczny ID"&gt;</p>
	<p>DTD 4 : &lt;!DOCTYPE źdźbło SYSTEM "dowolny systemowy ID"&gt;</p>
	<p>DTD 5 : &lt;!DOCTYPE źdźbło PUBLIC "dowolny publiczny ID" "dowolny systemowy ID"&gt;</p>
	<p>DTD 6 : &lt;!DOCTYPE xml:xmlns&gt;</p>
	<p>DTD 7 : &lt;!DOCTYPE 0&gt;</p>
	<p>DTD 8 : &lt;!DOCTYPE :&gt;</p>

	<p>Kliknij konkretny przycisk by utworzyć i odczytać dane dla poszczególnych DTD.</p>
	<input type="button" value="DTD 1" onclick="readDTD('dtd1')">
	<input type="button" value="DTD 2" onclick="readDTD('dtd2')">
	<input type="button" value="DTD 3" onclick="readDTD('dtd3')">
	<input type="button" value="DTD 4" onclick="readDTD('dtd4')">
	<input type="button" value="DTD 5" onclick="readDTD('dtd5')">
	<input type="button" value="DTD 6" onclick="readDTD('dtd6')">
	<input type="button" value="DTD 7" onclick="readDTD('dtd7')">
	<input type="button" value="DTD 8" onclick="readDTD('dtd8')">

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje:</p>
	<p id="info"></p>
</body>

</html>

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface DocumentType : Node {
	readonly attribute DOMString name;
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

DocumentType (H1) DocumentType.name (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)