Document#

Document.getElementsByTagNameNS()#

Metoda getElementsByTagNameNS() zwraca kolekcję typu HTMLCollection ze wszystkimi potomkami typu Element o określonej przestrzeni nazw i nazwie lokalnej, którzy znajdują się w danym dokumencie (zgodnie z porządkiem drzewa). W przypadku braku pasujących elementów zwrócona zostanie pusta kolekcja.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var elements = document.getElementsByTagNameNS(namespace, localName);

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Algorytm wywołania metody getElementsByTagNameNS(namespace, localName) nie jest skomplikowany. Dla lepszego zrozumienia tematu prezentuję go w całości:

 1. Zwróć listę elementów z przestrzenią nazw namespace i nazwą lokalną localName dla obiektu kontekstu.

Wielkość znaków w przestrzeni nazw i nazwie lokalnej przeszukiwanych elementów oraz w argumentach przekazanych do metody ma znaczenie zarówno w dokumentach XML, jak i w dokumentach HTML.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<script>

		function getCollectionTagNameNS(whatNamespce, whatTagName){

			var newP = document.createElement("p"); // nie został dołączony do drzewa dokumentu dlatego zostanie pominięty6
			newP.textContent = "Nowy akapit";
			var newDiv = document.createElement("div"); // nie został dołączony do drzewa dokumentu dlatego zostanie pominięty
			newDiv.textContent = "Nowy kontener";

			var body = document.getElementsByTagName("body")[0]; // referencja do elementu BODY

			if (body.firstChild.tagName != "P"){
				var newP2 = document.createElementNS("", "P");
				newP2.textContent = "Nowy akapit bez przestrzeni nazw utworzony i dodany z poziomu skryptu.";
				body.insertBefore(newP2, body.firstChild);
			}

			var allElement = document.getElementsByTagNameNS(whatNamespce, whatTagName); // pobranie kolekcji ze wszystkimi elementami
			var allElementLen = allElement.length;

			var info = document.getElementById("info");

			var result = "Interfejs kolekcji: " + allElement // [object HTMLCollection], Opera i Chrome [object NodeList]
				+ "<br>" + "Liczba węzłów: " + allElement.length;

			for(var i = 0; i < allElementLen; i++){

				var el = allElement[i];

				result += "<br><br>" + "Pobrany akapit: " + el.textContent
					+ "<br>" + "Właściwość localName: " + el.localName
					+ "<br>" + "Właściwość nodeName: " + el.nodeName
					+ "<br>" + "Właściwość tagName: " + el.tagName
					+ "<br>" + "Właściwość namespaceURI: " + el.namespaceURI;

			}

			info.innerHTML = result;

		}

	</script>

</head>

<body>
	<p>Pierwszy akapit.</p>
	<P>Drugi akapit.</p>
	<P>Trzeci akapit.</P>

	<p>Kliknij przycisk <input type="button" value="getElementsByTagNameNS('*', 'p')" onclick="getCollectionTagNameNS('*', 'p')"> by pobrać wszystkie akapity p w dokumencie (Czwarty akapit).</p>
	<p>Kliknij przycisk <input type="button" value="getElementsByTagNameNS('*', 'P')" onclick="getCollectionTagNameNS('*', 'P')"> by pobrać wszystkie akapity P w dokumencie (Piąty akapit).</p>
	<p>Kliknij przycisk <input type="button" value="getElementsByTagNameNS('*', 'div')" onclick="getCollectionTagNameNS('*', 'div')"> by pobrać wszystkie kontenery w dokumencie (Szósty akapit).</p>

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje dla pobranej kolekcji (Siódmy akapit):</p>
	<span id="info"></span>
</body>

</html>

Metoda getElementsByTagNameNS() została zdefiniowana także w interfejsie Element, dlatego może być bezproblemowo wywoływana na węzłach typu Element. Stosowanie metody będzie miało sens w dokumentach XML, gdzie można wymieszać ze sobą wiele języków XML, czyli mogą pojawić się elementy o tych samych nazwach lokalnych, ale w różnych przestrzeniach nazw. W przypadku dokumentów HTML z elementami w przestrzeni HTML najczęściej wystarczy standardowa metoda Document.getElementsByTagName().

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface Document : Node {
	HTMLCollection getElementsByTagNameNS(DOMString? namespace, DOMString localName);
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Document (H1) Document.getElementsByTagNameNS() (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)