Ogólne#

URLSearchParams#

W tym miejscu umieszczam powtarzające się specyficzne pojęcia i algorytmy w interfejsie URLSearchParams.

Algorytmy#

new URLSearchParams object

Aby utworzyć nowy obiekt URLSearchParams # (new URLSearchParams object), z opcjonalnym użyciem inicjatora init, należy wykonać następujące kroki:

  1. Niech query będzie nowym obiektem typu URLSearchParams.
  2. Jeśli init jest pustym łańcuchem znakowym lub wartością null, to zwróć query.
  3. Jeśli init jest łańcuchem znakowym, to ustaw listę skojarzoną z query na wynik uruchomienia parsera application/x-www-form-urlencoded łańcucha znakowego z przekazaniem init.
  4. Jeśli init jest obiektem typu URLSearchParams, to ustaw listę skojarzoną z query na kopię listy skojarzoną z init.
  5. Zwróć query.

update steps

Kroki aktualizacji # (update steps) dla obiektu typu URLSearchParams polegają na wykonaniu dla każdego (for each) skojarzonego z nim obiektu url urlObject (zgodnie z ich kolejnością) następujących kroków:

  1. Ustaw zapytanie w url z urlObject na wynik uruchomienia serializera application/x-www-form-urlencoded na liście skojarzonej z obiektem typu URLSearchParams.
  2. Uruchom przed aktualizację kroków z urlObject.
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Ogólne (H1) URLSearchParams (H2) Algorytmy (H3) new URLSearchParams object (H4) update steps (H4)