NamedNodeMap#

NamedNodeMap.removeNamedItemNS()#

Metoda removeNamedItemNS() usuwa atrybut o określonej przestrzeni nazw i nazwie lokalnej z listy atrybutów skojarzonej z daną mapą nazwanych atrybutów i zwraca referencję do usuniętego atrybutu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var attr = namedNodeMap.removeNamedItemNS(namespace, localName);

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Algorytm wywołania metody removeNamedItemNS(namespace, localName) nie jest skomplikowany. Dla lepszego zrozumienia tematu prezentuję go w całości:

 1. Niech attr będzie wynikiem usuwania atrybutu poprzez przestrzeń nazw i nazwę lokalną z przekazaniem namespace, localName i elementu skojarzonego z obiektem kontekstu.
 2. Jeśli attr jest wartością null, to zrzuć wyjątek "NotFoundError".
 3. Zwróć attr.

Alternatywnie można skorzystać z podobnie działającej metody Element.removeAttributeNS(). Trzeba jedynie pamiętać o braku zrzucenia przez nią błędu oraz o braku zwracania referencji do usuniętego atrybutu.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<script>

		window.onload = function(){

			p = document.getElementsByTagName("p")[0]; // referencja do akapitu

			p.setAttributeNS("ns1", "ID", "Test1");
			p.setAttribute("id", "Identyfikator");
			p.setAttributeNS("ns2", "A:NEW", "Test2");

			allAttr = p.attributes;
			var info = document.getElementById("info");

		}

		function removeNamedItemNS(namespace, localName){

			try{

				var attr = allAttr.removeNamedItemNS(namespace, localName); // atrybut o określonej przestrzeni nazw i nazwie lokalnej

				info.innerHTML = "Interfejs mapy nazwanych atrybutów: " + allAttr // [object NamedNodeMap]
						+ "<br>" + "Właściwość length: " + allAttr.length
						+ "<br><br>" + "Interfejs atrybutu: " + attr
						+ "<br>" + "Pierwszy argument z metody: " + namespace
						+ "<br>" + "Drugi argument z metody: " + localName
						+ "<br>" + "Właściwość namespaceURI: " + attr.namespaceURI
						+ "<br>" + "Właściwość prefix: " + attr.prefix
						+ "<br>" + "Właściwość localName: " + attr.localName
						+ "<br>" + "Właściwość name: " + attr.name
						+ "<br>" + "Właściwość value: " + attr.value;
			}

			catch(e){

				info.innerHTML = "Wyjątek: " + e
						+ "<br>" + "Pierwszy argument z metody: " + namespace
						+ "<br>" + "Drugi argument z metody: " + localName;

			}

		}

	</script>

</head>

<body>
	<p>Akapit z atrybutami ustawianymi z poziomu skryptu:</p>
	<ul>
		<li>p.setAttributeNS("ns1", "ID", "Test1");</li>
		<li>p.setAttribute("id", "Identyfikator");</li>
		<li>p.setAttributeNS("ns2", "A:NEW", "Test2");</li>
	</ul>

	<p>Kliknij przycisk by usunąć atrybut o określonej przestrzeni nazw i nazwie lokalnej z listy atrybutów akapitu.</p>
	<input type="button" value="removeNamedItemNS('ns1','ID')" onclick="removeNamedItemNS('ns1','ID')">
	<input type="button" value="removeNamedItemNS('','ID')" onclick="removeNamedItemNS('','ID')">
	<input type="button" value="removeNamedItemNS(null,'id')" onclick="removeNamedItemNS(null,'id')">
	<input type="button" value="removeNamedItemNS('','id')" onclick="removeNamedItemNS('','id')">
	<input type="button" value="removeNamedItemNS('ns2','NEW')" onclick="removeNamedItemNS('ns2','NEW')">
	<input type="button" value="removeNamedItemNS('ns2','new')" onclick="removeNamedItemNS('ns2','new')">
	<input type="button" value="removeNamedItemNS('ns2','A:NEW')" onclick="removeNamedItemNS('ns2','A:NEW')">

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje dla usuniętych atrybutów:</p>
	<p id="info"></p>
</body>

</html>

Na chwilę obecną jedynie przeglądarki Firefox i Chrome obsługują metodę removeNamedItemNS() zgodnie z najnowszymi wymaganiami specyfikacji DOM4. IE wiele aspektów związanych z atrybutami obsługuje błędnie.

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
[LegacyUnenumerableNamedProperties]
interface NamedNodeMap {
	Attr removeNamedItemNS(DOMString? namespace, DOMString localName);
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

NamedNodeMap (H1) NamedNodeMap.removeNamedItemNS() (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)