Event#

new Event()#

Interfejs Event może być wywoływany w roli konstruktora, dzięki czemu pozwala na bezpośrednie tworzenie nowych zdarzeń (syntetycznych) wprost z interfejsu. Przy tworzeniu nowego zdarzenia od razu ustalany jest jego typ (pierwszy argument) oraz specyficzne cechy ustawiane za pomocą opcjonalnego słownika EventInit (drugi argument).

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var new_event = new Event(type [, eventInitDict]);

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Algorytm wywołania konstruktora new Event(type, eventInitDict) nie jest skomplikowany. Dla lepszego zrozumienia tematu prezentuję go w całości:

 1. Zwróć nowe zdarzenie za pomocą algorytmu tworzenia zdarzenia z typem type i słownikiem eventInitDict (jeśli występuje).

Obiekt zwracany przez konstruktor new Event() implementuje interfejs Event, dlatego ma dostęp do wszystkich poleceń z tego interfejsu (oraz z kolejnych interfejsów w łańcuchu dziedziczenia).

Nowy obiekt zdarzenia będzie miał ustawiane domyślne wartości dla wszystkich swoich właściwości i dodatkowo zostanie automatycznie zainicjowany zgodnie z przekazanymi argumentami przy jego wywołaniu, w przeciwieństwie do polecenia Document.createEvent(), dlatego może być od razu wysłany za pomocą metody EventTarget.dispatchEvent().

W ramach uzupełnienia warto przeanalizować wady i zalety poszczególnych poleceń odpowiedzialnych za tworzenie niezaufanych zdarzeń.

Ze względów bezpieczeństwa zdarzenia generowane przy użyciu konstruktora new Event() muszą ustawiać wartość właściwości Event.isTrusted na boolowskie false.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowe zdarzenie
	var event1 = new Event("piesek");

	document.write(event1); // [object Event]
	document.write("<br>");
	document.write(event1.type); // piesek
	document.write("<br>");
	document.write(event1.bubbles); // false
	document.write("<br>");
	document.write(event1.cancelable); // false
	document.write("<br>");
	document.write(event1.defaultPrevented); // false
	document.write("<br>");
	document.write(event1.isTrusted); // false
	document.write("<br>");
	document.write(event1.eventPhase); // 0
	document.write("<br>");
	document.write(event1.timeStamp); // liczba całkowita z wartością zależną od chwili uruchomienia przykładu
	document.write("<br>");
	document.write(event1.currentTarget); // null
	document.write("<br>");
	document.write(event1.target); // null

	document.write("<br><br>");

	// Tworzymy kolejne zdarzenie
	var event2 = new Event("click", {bubbles: true, cancelable: true});

	document.write(event2); // [object Event]
	document.write("<br>");
	document.write(event2.type); // click
	document.write("<br>");
	document.write(event2.bubbles); // true
	document.write("<br>");
	document.write(event2.cancelable); // true
	document.write("<br>");
	document.write(event2.defaultPrevented); // false
	document.write("<br>");
	document.write(event2.isTrusted); // false
	document.write("<br>");
	document.write(event2.eventPhase); // 0
	document.write("<br>");
	document.write(event2.timeStamp); // liczba całkowita z wartością zależną od chwili uruchomienia przykładu
	document.write("<br>");
	document.write(event2.currentTarget); // null
	document.write("<br>");
	document.write(event2.target); // null

</script>

Na chwilę obecną wszystkie aktualne przeglądarki pozwalają na wywoływanie interfejsu Event w roli konstruktora, oczywiście z wyjątkiem IE11.

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
[Constructor(DOMString type, optional EventInit eventInitDict), Exposed=(Window,Worker)]
interface Event {
};

dictionary EventInit {
	boolean bubbles = false;
	boolean cancelable = false;
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Event (H1) new Event() (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)