NamedNodeMap#

NamedNodeMap.length#

Właściwość length zwraca liczbę atrybutów z listy atrybutów skojarzonej z daną mapą nazwanych atrybutów. Jeśli lista atrybutów jest pusta to zwrócona zostanie wartość 0. Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var attrs = namedNodeMap.length;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	var html = document.documentElement; // referencja do elementu html
	var allAttr = html.attributes; // pobieramy listę atrybutów

	document.write(allAttr); // [object NamedNodeMap]
	document.write("<br>");
	document.write(allAttr.length); // 0

	document.write("<br><br>");

	// Ustawiamy nowe atrybuty
	html.setAttribute("id", "Identyfikator");
	html.className = "Klasa1 Klasa2 Klasa3";
	html.setAttributeNS("www.test.com", "p:AAA", "Test");

	document.write(allAttr.length); // 3
	document.write("<br>");
	document.write(allAttr[0].value); // Identyfikator
	document.write("<br>");
	document.write(allAttr[1].value); // Klasa1 Klasa2 Klasa3
	document.write("<br>");
	document.write(allAttr[2].value); // Test

</script>

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
[LegacyUnenumerableNamedProperties]
interface NamedNodeMap {
	readonly attribute unsigned long length;
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

NamedNodeMap (H1) NamedNodeMap.length (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)