Range (rozszerzenie)#

Wstęp#

Specyfikacja P&S rozszerza podstawowy interfejs Range o jedną dodatkową metodę , która parsuje przekazany tekst i zwraca wynik w postaci węzła typu DocumentFragment (szczegóły).

Dodatkowe polecenie jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla interfejsu Range, dlatego też w definicji Web IDL rozszerzenie realizowane jest za pomocą interfejsu cząstkowego.

Metody Element#

NazwaOpis
Range.createContextualFragment()Parsuje przekazany łańcuch znakowy i zwraca wynik w postaci nowego węzła typu DocumentFragment.

Składnia Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
partial interface Range # {
	[NewObject] DocumentFragment createContextualFragment(DOMString fragment);
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Range (rozszerzenie) (H1) Wstęp (H2) Metody Element (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)