EventTarget#

EventTarget.addEventListener()#

Metoda addEventListener() rejestruje uchwyt zdarzenia (tzw. uchwyt przez metodę) dla danego celu zdarzenia. Za pomocą trzech argumentów przekazywanych do metody można skonkretyzować główne właściwości dodawanego uchwytu.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
eventTarget.addEventListener(type, callback [, capture = false]);

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Algorytm wywołania metody addEventListener(type, callback, capture) nie jest skomplikowany. Dla lepszego zrozumienia tematu prezentuję go w całości:

 1. Jeśli callback ma wartość null, to pomiń kolejne kroki.
 2. Dodaj uchwyt zdarzenia do powiązanej listy uchwytów zdarzeń dla obiektu kontekstu, z typem ustawianym na type, funkcją zwrotną ustawianą na callback oraz przechwytywaniem ustawianym na capture, ale tylko wtedy, kiedy nie istnieje już uchwyt zdarzenia na tej liście z takim samym typem, funkcją zwrotną i przechwytywaniem.

Warto podkreślić, że nasłuchy zdarzeń są unikatowe i nie mogą się powtarzać dla tego samego celu zdarzenia. Duplikaty są automatycznie usuwane przez implementację. Identyczność między nasłuchami zdarzeń jest określana na podstawie trzech argumentów przekazanych do metody addEventListener(). Wystarczy, że tylko jeden z nich będzie inny, a będziemy mieli do czynienia z różnymi uchwytami zdarzeń.

Kiedy zdarzenie osiągnie swój element docelowy, to nasłuchy zdarzeń dla obydwu faz przechwytywania i bąbelkowania są wyzwalane w ramach fazy celu (właściwość Event.eventPhase ma wartość 2). Pod względem kolejności wykonania obydwa sposoby rejestracji będą równoważne dla tego przypadku, czyli decydujące znaczenie ma kolejność rejestracji wykonana przez programistę (szczegóły).

Kiedy kolejny nasłuch zdarzenia zostanie dodany do aktualnego celu zdarzania w trakcie przetwarzania innego nasłuchu zdarzenia, to nie będzie to miało wpływu na bieżące operacje, ale będzie respektowane w późniejszej fazie przepływu zdarzeń, np. w fazie bąbelkowania dla tego samego aktualnego celu zdarzenia, w dowolnej fazie dla innych aktualnych celów zdarzenia, lub w trakcie ponownego wysłania zdarzenia. Takie zamrożenie przed przetworzeniem kandydujących nasłuchów zdarzeń w aktualnym celu zdarzenia (dla danej fazy) gwarantuje, że przez przypadek nie doprowadzimy do błędnych zachowań lub zapętleń (np. dodając kolejne uchwyty).

Zamiast zawiłych regułek najlepiej przeanalizować jeden przykład teoretyczny. Załóżmy, że mamy do czynienia z następującą ścieżką propagacji jakiegoś zdarzenia:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
     faza przechwytywania       faza celu       faza bąbelkowania

 W1  >   W2   >   W3   >   W   >   W3   >   W2   >   W1
P1 P2 P3   P4           P5 B1 B2   B3 B4     B5

gdzie:

Oto kilka przykładowych akcji wykonywanych z następujących uchwytów:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<script>

		// Uruchom po całkowitym załadowaniu dokumentu
		window.onload = function(){

			var button = document.getElementById("press");
			var info = document.getElementById("info");

			var test = function(){

				info.innerHTML += "Trzeci uchwyt dla przycisku." + "<br><br>";

			};

			// Uchwyt z anonimową funkcją zwrotną
			button.addEventListener("click", function(e){

				info.innerHTML += "Pierwszy uchwyt dla przycisku." + "<br><br>";

				// Nie wykona się w aktualnej ścieżce propagacji zdarzenia (dla tego samego celu)
				// Dopiero dla ponownego kliknięcia na przycisku uchwyt ten zostanie obsłużony
				button.addEventListener("click", function(e){

					info.innerHTML += "Uchwyt dla przycisku dodany z wnętrza pierwszego uchwytu." + "<br><br>";

				}, false);

				// Wykona się w tej fazie zdarzenia (ale dla innego późniejszego celu)
				window.addEventListener("click", function(e){

					info.innerHTML += "Uchwyt dla obiektu window dodany z wnętrza pierwszego uchwytu." + "<br><br>";

				}, false);

			}, true);

			// Uchwyt z anonimową funkcją zwrotną
			button.addEventListener("click", function(e){

				info.innerHTML += "Drugi uchwyt dla przycisku." + "<br><br>";

			}, false);

			// Uchwyty z referencją do funkcji zwrotnej
			button.addEventListener("click", test);
			button.addEventListener("click", test, false); // Duplikat - w ogóle nie zostanie zarejestrowany

		}

	</script>

</head>

<body>

	<p>Kliknij w przycisk by wywołać procedury obsługi wielu uchwytów zdarzeń.</p>
	<input id="press" type="button" value="Kliknij mnie!">

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje:</p>
	<p id="info"></p>

</body>

</html>

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
void addEventListener(DOMString type, EventListener? callback, optional boolean capture = false);

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

EventTarget (H1) EventTarget.addEventListener() (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)