NodeIterator#

NodeIterator.whatToShow#

Właściwość whatToShow zwraca maskę bitową (liczba całkowita) skojarzoną z danym iteratorem węzłowym. Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var iterator_bitmask = nodeIterator.whatToShow;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Maska bitowa jest ustawiana bezpośrednio przy tworzeniu iteratora węzłowego (jako drugi argumenty) za pomocą metody Document.createNodeIterator() i nigdy nie ulega zmianie. W przypadku pominięcia argumentu zwrócona zostanie domyślna wartość 4294967295 (0xFFFFFFFF), co jest równoważne stałej NodeFilter.SHOW_ALL.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowego iteratora węzłowego z domyślną maską bitów
	var iterator1 = document.createNodeIterator(document);

	// Tworzymy nowego iteratora węzłowego z konkretną maską bitów
	var iterator2 = document.createNodeIterator(document, 0x80 | 0x800);

	document.write(iterator1.whatToShow); // 4294967295
	document.write("<br>");
	document.write(iterator2.whatToShow); // 2176

</script>

Niektóre przeglądarki (np. IE lub starsze wydania Chrome) mogą niewłaściwie ustawiać/zwracać pewne wartości dla maski bitowej, chociaż nie będzie to miało negatywnego wpływu na proces filtrowania (szczegóły).

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface NodeIterator {
	readonly attribute unsigned long whatToShow;
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

NodeIterator (H1) NodeIterator.whatToShow (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)