Ogólne#

Request#

W tym miejscu umieszczam powtarzające się specyficzne pojęcia i algorytmy w interfejsie Request.

Pojęcia#

Request

Obiekt implementujący interfejs Request jest skojarzony z żądaniem # (request) [jakieś żądanie].

Obiekt implementujący interfejs Request jest skojarzony z obiektem typu Headers, który sam jest skojarzony z listą nagłówków w żądaniu i którego strażnikiem jest request.

Ciałem w obiekcie implementującym interfejs Request jest ciało skojarzone z jego żądaniem.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Ogólne (H1) Request (H2) Pojęcia (H3) Request (H4)