CustomEvent#

CustomEvent.initCustomEvent()#

Metoda initCustomEvent() inicjuje dane prywatne zdarzenie wartościami przekazanymi do metody.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
customEvent.initCustomEvent(type, bubbles, cancelable, detail);

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Algorytm wywołania metody initCustomEvent(type, bubbles, cancelable, detail) nie jest skomplikowany. Dla lepszego zrozumienia tematu prezentuję go w całości:

 1. Wykonaj inicjowanie z typem type, bąbelkowaniem bubbles oraz anulowaniem cancelable na obiekcie kontekstu, a następnie ustaw jego właściwość detail na detail.

Inicjowanie prywatnych zdarzeń metodą initCustomEvent() jest obowiązkowe w przypadku niezaufanych zdarzeń, przed ich wysłaniem za pomocą metody EventTarget.dispatchEvent(), które utworzone zostały za pomocą polecenia Document.createEvent(). Prywatne zdarzenia tworzone za pomocą konstruktora new CustomEvent(), i pochodnych, są inicjowane automatycznie. Także zaufane zdarzenia są inicjowane automatycznie przez daną implementacje.

W ramach uzupełnienia warto przeanalizować wady i zalety poszczególnych poleceń odpowiedzialnych za tworzenie niezaufanych zdarzeń.

Jeśli metoda initCustomEvent() jest wielokrotnie wywoływana przed wysłaniem prywatnego zdarzenia, to pod uwagę brane jest ostatnie takie wywołanie. Jeśli metoda initCustomEvent() zostanie wywołana w trakcie propagacji prywatnego zdarzenia (np. przez jakiś uchwyt zdarzenia), to nie powoduje ona żadnego efektu i musi zostać natychmiastowo zakończona.

Ze względów bezpieczeństwa prywatne zdarzenia modyfikowane przy użyciu metody initCustomEvent() muszą ustawiać wartość właściwości Event.isTrusted na boolowskie false.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowe prywatne zdarzenie z domyślnymi wartościami
	var customEvent = document.createEvent("CustomEvent");

	document.write(customEvent); // [object CustomEvent]
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent.type); // "" - pusty łańcuch
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent.bubbles); // false
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent.cancelable); // false
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent.detail); // null
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent.defaultPrevented); // false
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent.isTrusted); // false
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent.eventPhase); // 0
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent.timeStamp); // liczba całkowita z wartością zależną od chwili uruchomienia przykładu
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent.currentTarget); // null
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent.target); // null

	document.write("<br><br>");

	customEvent.initCustomEvent("piesek", true, true, "husky"); // inicjujemy prywatne zdarzenie własnymi wartościami

	document.write(customEvent); // [object CustomEvent]
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent.type); // piesek
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent.bubbles); // true
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent.cancelable); // true
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent.detail); // husky
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent.defaultPrevented); // false
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent.isTrusted); // false
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent.eventPhase); // 0
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent.timeStamp); // liczba całkowita z wartością zależną od chwili uruchomienia przykładu
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent.currentTarget); // null
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent.target); // null

</script>

Metodę initCustomEvent() pozostawiono ze względu na polecenie Document.createEvent(). Warto nadmienić, że po zakończeniu obsługi wszystkich faz zdarzenia może ono zostać ponownie wysłane. Dzięki metodzie initCustomEvent() można zmienić jego podstawowe parametry (typ, bąbelkowanie, anulowanie i kontekstowe informacje), co byłoby niemożliwe przy wykorzystaniu podstawowych właściwości zdarzeń, ponieważ są one tylko do odczytu.

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
void initCustomEvent(DOMString type, boolean bubbles, boolean cancelable, any detail);

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

CustomEvent (H1) CustomEvent.initCustomEvent() (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)