MouseEvent#

Wstęp#

Interfejs MouseEvent stanowi rozszerzenie dla interfejsu UIEvent. Wprowadza dodatkowe polecenia, których zadaniem jest udostępnienie kontekstowych informacji dla zdarzeń, które potocznie nazywa się zdarzeniami myszy #. W specyfikacji D3E interfejs ten umieszczany jest w module zdarzeń myszy.

Interfejs MouseEvent dziedziczy z interfejsu UIEvent, dlatego ma dostęp do wszystkich poleceń z tego interfejsu (oraz z kolejnych interfejsów w łańcuchu dziedziczenia).

Zdarzenie myszy można utworzyć za pomocą poleceń:

Właściwości MouseEvent#

NazwaOpis
MouseEvent.altKeyZwraca wartość true jeśli w czasie wysyłania danego zdarzenia klawisz modyfikujący Alt był aktywny, w przeciwnym razie wartość false.
MouseEvent.buttonZwraca wartość liczbową reprezentującą konkretny przycisk, który spowodował wysłanie danego zdarzenia.
MouseEvent.buttonsZwraca wartość liczbową w postaci maski bitowej, która reprezentuje stany wszystkich przycisków w chwili wysłania danego zdarzenia.
MouseEvent.clientXZwraca wartość liczbową reprezentującą współrzędną poziomą miejsca wystąpienia danego zdarzenia w stosunku do obszaru operacyjnego.
MouseEvent.clientYZwraca wartość liczbową reprezentującą współrzędną pionową miejsca wystąpienia danego zdarzenia w stosunku do obszaru operacyjnego.
MouseEvent.ctrlKeyZwraca wartość true jeśli w czasie wysyłania danego zdarzenia klawisz modyfikujący Ctrl był aktywny, w przeciwnym razie wartość false.
MouseEvent.metaKeyZwraca wartość true jeśli w czasie wysyłania danego zdarzenia klawisz modyfikujący Meta był aktywny, w przeciwnym razie wartość false.
MouseEvent.relatedTargetZwraca dodatkowy obiekt powiązany z danym zdarzeniem.
MouseEvent.screenXZwraca wartość liczbową reprezentującą współrzędną poziomą miejsca wystąpienia danego zdarzenia w stosunku do ekranu urządzenia.
MouseEvent.screenYZwraca wartość liczbową reprezentującą współrzędną pionową miejsca wystąpienia danego zdarzenia w stosunku do ekranu urządzenia.
MouseEvent.shiftKeyZwraca wartość true jeśli w czasie wysyłania danego zdarzenia klawisz modyfikujący Shift był aktywny, w przeciwnym razie wartość false.

Metody MouseEvent#

NazwaOpis
MouseEvent.getModifierState()Zwraca wartość true jeśli przekazany klawisz modyfikujący był aktywny w chwili wysyłania danego zdarzenia, w przeciwnym razie wartość false.
MouseEvent.initMouseEvent()Inicjuje dane zdarzenie.

Inne MouseEvent#

NazwaOpis
new MouseEvent()Konstruktor tworzący nowe zdarzenie.

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
[Constructor(DOMString type, optional MouseEventInit mouseEventInitDict)]
interface MouseEvent : UIEvent {
	readonly attribute long screenX;
	readonly attribute long screenY;
	readonly attribute long clientX;
	readonly attribute long clientY;
	readonly attribute boolean ctrlKey;
	readonly attribute boolean shiftKey;
	readonly attribute boolean altKey;
	readonly attribute boolean metaKey;
	readonly attribute short button;
	readonly attribute unsigned short buttons;
	readonly attribute EventTarget? relatedTarget;

	boolean getModifierState(DOMString key);

	void initMouseEvent(DOMString type, boolean bubbles, boolean cancelable,
			  Window? view, long detail, long screenX,
			  long screenY, long clientX, long clientY,
			  boolean ctrlKey, boolean altKey, boolean shiftKey,
			  boolean metaKey, short button, EventTarget? relatedTarget);
};

dictionary MouseEventInit : UIEventInit {
	long screenX = 0;
	long screenY = 0;
	long clientX = 0;
	long clientY = 0;
	boolean ctrlKey = false;
	boolean shiftKey = false;
	boolean altKey = false;
	boolean metaKey = false;
	short button = 0;
	unsigned short buttons = 0;
	EventTarget? relatedTarget = null;
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

MouseEvent (H1) Wstęp (H2) Właściwości MouseEvent (H3) Metody MouseEvent (H3) Inne MouseEvent (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)