Text (rozszerzenie)#

Text.serializeAsCDATA#

Właściwość serializeAsCDATA zwraca lub ustawia stan flagi serializacji CDATA dla danego węzła tekstowego.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var is_cdata = text.serializeAsCDATA; // getting
text.serializeAsCDATA = is_cdata; // setting

gdzie poszczególne człony oznaczają:

W zależności od podejmowanej akcji muszą zostać wykonane następujące kroki:

Odczyt wartości atrybutu (getting):

 1. Zwróć boolowską wartość true jeśli obiekt kontekstu ma ustawioną flagę serializacji CDATA, w przeciwnym razie boolowską wartość false.

Zmiana wartości atrybutu: (setting):

 1. Jeśli nową wartością jest boolowskie true to ustaw flagę serializacji CDATA w obiekcie kontekstu, w przeciwnym razie usuń tę flagę.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	var new_XML = new DOMParser().parseFromString("<xml></xml>", "application/xml");
	var serializer = new XMLSerializer();

	var text = document.createTextNode("Jakieś dane <CDATA> & kolejne dane.");
	var cdata = document.createTextNode("Jakieś dane <CDATA> & kolejne dane.");
	cdata.serializeAsCDATA = true;

	document.write(text); // [object Text]
	document.write("<br>");
	document.write(text.nodeType); // 3
	document.write("<br>");
	document.write(text.serializeAsCDATA); // false

	document.write("<br><br>");

	document.write(cdata); // [object Text]
	document.write("<br>");
	document.write(cdata.nodeType); // 3
	document.write("<br>");
	document.write(cdata.serializeAsCDATA); // true

	alert(serializer.serializeToString(text)); // Jakieś dane <CDATA> & kolejne dane.
	alert(serializer.serializeToString(cdata)); // <![CDATA[Jakieś dane <CDATA> & kolejne dane.]]>

</script>

Na chwilę obecną żadna aktualna przeglądarka nie obsługuje właściwości serializeAsCDATA, wciąż implementowane są rozwiązania definiowane przez poprzednie specyfikacje.

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
partial interface Text {
	attribute boolean serializeAsCDATA;
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Text (rozszerzenie) (H1) Text.serializeAsCDATA (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)