Ogólne#

DocumentFragment#

W tym miejscu umieszczam powtarzające się specyficzne pojęcia i algorytmy w interfejsie DocumentFragment.

Pojęcia#

host

Fragment dokumentu może być skojarzony z elementem zwanym hostem # (host).

host

Obiekt A jest przodkiem obejmującym włącznie z hostem # (host-including inclusive ancestor) dla obiektu B, jeśli A jest przodkiem obejmującym dla B, lub korzeń w B jest skojarzony z hostem i A jest przodkiem obejmującym włącznie z hostem dla hosta skojarzonego z korzeniem w B.

Koncepcja hosta dla węzła typu DocumentFragment jest użyteczna dla szablonów HTML (element template), obiektu typu ShadowRoot oraz ma wpływ na algorytmy przed wstawiania i zastępowania.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Ogólne (H1) DocumentFragment (H2) Pojęcia (H3) host (H4) host (H4)