MouseEvent#

MouseEvent.button#

Właściwość button zwraca liczbę całkowitą reprezentującą konkretny przycisk, który spowodował wysłanie danego zdarzenia. Właściwość jest tylko do odczytu.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var whatButton = mouseEvent.button;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Przy tworzeniu zdarzenia wartością domyślną dla właściwości button musi być wartość 0.

W czasie wysyłania zaufanych zdarzeń domyślna wartość przechowywana we właściwości button ulegnie zmianie jedynie dla zdarzeń typu click, dblclick, mousedown lub mouseup, choć w szczegółach wszystko będzie zależne od użytego przycisku i danej implementacji.

W przypadku syntetycznych zdarzeń możemy samodzielnie ustawić wartość reprezentującą konkretny przycisk dla zdarzenia, np. w czasie tworzenia lub inicjowania zdarzenia.

Właściwości button nie należy mylić z bardziej uniwersalną właściwością MouseEvent.buttons.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<script>

		// Uruchom po całkowitym załadowaniu dokumentu
		window.onload = function(){

			var button = document.getElementById("press");
			var info = document.getElementById("info");

			function readInfo(e){

				var data = "Interfejs: " + e
					+ "<br>" + "e.type: " + e.type
					+ "<br>" + "e.button: " + e.button + "<br><br>";

				info.innerHTML = data + info.innerHTML;

			}

			button.addEventListener("click", readInfo, false);
			button.addEventListener("dblclick", readInfo, false);
			button.addEventListener("mousedown", readInfo, false);
			button.addEventListener("mouseup", readInfo, false);

		}

	</script>

</head>

<body>

	<p>Kliknij w przycisk przy użyciu dowolnego przycisku myszy by uzyskać szczegółowe informacje dla zdarzenia.</p>
	<input id="press" type="button" value="Kliknij mnie!">

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje dla przechwyconego zdarzenia:</p>
	<p id="info"></p>

</body>

</html>

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
readonly attribute short button;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

MouseEvent (H1) MouseEvent.button (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)