DOMParser#

Wstęp#

Interfejs DOMParser stanowi definicję Web IDL dla specjalnego obiektu parsującego. Obiekty typu DOMParser są potocznie nazywane parserami DOM #.

Parser DOM zawiera jedną metodę DOMParser.parseFromString() umożliwiającą sparsowanie przekazanego łańcucha znakowego pod kątem określonego typu, czyli stosowane są osobne algorytmy dla zwracanych dokumentów XML (w tym XHTML i SVG) oraz HTML.

Interfejs DOMParser nie dziedziczy z żadnego innego interfejsu w ogólnym ujęciu DOM, chociaż w środowisku JS obiekty implementujące ten interfejs będą dziedziczyły z prototypu najwyższego rzędu. Zachowanie takie jest czymś normalnym w przypadku języka ECMAScript.

Parser DOM można utworzyć za pomocą konstruktora:

Metody DOMParser#

NazwaOpis
DOMParser.parseFromString()Parsuje przekazany łańcuch znakowy pod kątem określonego typu i umieszcza w zwracanym dokumencie.

Inne DOMParser#

NazwaOpis
new DOMParser()Konstruktor tworzący nowy parser DOM.

Składnia Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
[Constructor]
interface DOMParser # {
	[NewObject] Document parseFromString(DOMString str, SupportedType type);
};

enum SupportedType # {
	"text/html",
	"text/xml",
	"application/xml",
	"application/xhtml+xml",
	"image/svg+xml"
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

DOMParser (H1) Wstęp (H2) Metody DOMParser (H3) Inne DOMParser (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)