Node#

Node.removeChild()#

Metoda removeChild() usuwa przekazane dziecko z danego węzła i zwraca referencję do usuniętego dziecka.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var child = node.removeChild(child);

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Algorytm wywołania metody removeChild(child) nie jest skomplikowany. Dla lepszego zrozumienia tematu prezentuję go w całości:

 1. Zwróć wynik przed usunięcia child z obiektu kontekstu.

Do wywołania metody removeChild() w powyższym zapisie składniowym potrzeba dwóch odwołań: do rodzica oraz do usuwanego dziecka. Składnię można nieco uprościć ograniczając się wyłącznie do usuwanego dziecka:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var child = child.parentNode.removeChild(child);

Warto podkreślić, że węzeł docelowy, na którym wywołujemy metodę removeChild(), koniecznie musi być rodzicem dla przekazanego węzła,a ale nie może być jego dalszym przodkiem, w przeciwieństwie do metody Node.appendChild(), która pozbawiona jest takich ograniczeń.

Trzeba uważać przy usuwaniu wielu węzłów za pomocą metody removeChild(). Z racji tego, że usunięte węzły wciąż pozostają w pamięci komputera, to w niektórych przypadkach mogą znacząco wpłynąć na wielkość zużywanej pamięci. Jeśli usuwane węzły nie będą ponownie wykorzystywane to należałoby je samodzielnie zneutralizować, np. poprzez dereferencję lub bezpośrednie usunięcie obiektu z pamięci za pomocą operatora delete.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<script>

		// Uruchom po całkowitym załadowaniu dokumentu
		window.onload = function(){

			var ul1 = document.getElementById("ul1");
			var ul2 = document.getElementById("ul2");
			var removeNode = ul1.getElementsByTagName("li")[0]; // referencja do usuwanego dziecka

			// Manipulujemy drzewem po upływie 3 s
			setTimeout(function(){

				var ref = ul1.removeChild(removeNode); // referencja do usuwanego węzła po jego usunięciu, to samo co removeNode

				var nextNode = document.createElement("li"); // nowy węzeł
				nextNode.textContent = ref; // wartością tekstową uzyskaną po automatycznej konwersji ref będzie [object HTMLLIElement]

				ul2.appendChild(nextNode); // dołączenie nowego węzła
				ul2.appendChild(ref); // dołączenie usuniętego węzła


			}, 3000);

		}

	</script>

</head>

<body>
	<p>Lista 1</p>
	<ul id="ul1">
		<li><a href="">Pierwszy odsyłacz</a></li>
		<li><a href="">Drugi odsyłacz</a></li>
	</ul>

	<p>Lista 2</p>
	<ul id="ul2">
	</ul>
</body>

</html>

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface Node : EventTarget {
	Node removeChild(Node child);
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Node (H1) Node.removeChild() (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)