Range#

Range.collapsed#

Właściwość collapsed zwraca boolowską wartość true jeśli początek i koniec w danym zakresie są tacy sami (tzn. kiedy zakres jest zwinięty), w przeciwnym razie zwrócona zostanie wartość false. Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var is_collapsed = range.collapsed;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Każdy nowy zakres utworzony metodą Document.createRange() lub konstruktorem new Range() jest domyślnie zwinięty. Dopiero po utworzeniu zakresu możemy zmieniać jego punkty graniczne (szczegóły).

Zakres najłatwiej zwinąć za pomocą dedykowanej metody Range.collapse().

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowy zakres
	var range = document.createRange();

	document.write(range.collapsed); // true - początek i koniec są identyczni
	document.write("<br>");
	document.write(range.startContainer == range.endContainer); // true
	document.write("<br>");
	document.write(range.startOffset == range.endOffset); // true
	document.write("<br>");
	document.write(range.cloneContents().childNodes.length); // 0

	document.write("<br><br>");

	// Zmieniamy węzeł końcowy zakresu (na HTML)
	range.setEnd(document.firstChild, 0);

	document.write(range.collapsed); // false - początek i koniec nie są identyczni
	document.write("<br>");
	document.write(range.startContainer == range.endContainer); // false
	document.write("<br>");
	document.write(range.startOffset == range.endOffset); // true
	document.write("<br>");
	document.write(range.cloneContents().childNodes.length); // 1

</script>

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface Range {
	readonly attribute boolean collapsed;
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Range (H1) Range.collapsed (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)