NodeIterator#

NodeIterator.root#

Właściwość root zwraca korzeń (węzeł) skojarzony z danym iteratorem węzłowym. Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var iterator_root = nodeIterator.root;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Korzeniem może być dowolny rodzaj węzła, jest on ustawiany bezpośrednio przy tworzeniu iteratora węzłowego (pierwszy argumenty) za pomocą metody Document.createNodeIterator(), w żaden sposób nie zależy od przekazywanej maski bitowej (drugi argumenty) czy filtra (trzeci argument), i dodatkowo nigdy nie ulega zmianie. Dotyczy to zarówno usuwania węzłów wchodzących w skład iteratora, jak i bezpośredniego usuwania samego korzenia.

W iteratorze węzłowym to właśnie korzeń zawsze pełni rolę ogranicznika przy przechodzeniu między jego węzłami. W zależności od filtracji możemy przechodzić jedynie przez sam korzeń lub węzły w nim zawarte, co w przypadku obiektów typu TreeWalker niekoniecznie musi być spełnione (szczegóły).

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowego iteratora węzłowego (maska bitowa oraz filtr są domyślne)
	var iterator1 = document.createNodeIterator(document);

	// Tworzymy nowego iteratora węzłowego (maska bitowa oraz filtr są domyślne)
	var iterator2 = document.createNodeIterator(document.documentElement);

	// Tworzymy nowego iteratora węzłowego (maska bitowa oraz filtr są domyślne)
	var iterator3 = document.createNodeIterator(document.createTextNode(""));

	document.write(iterator1.root); // [object HTMLDocument]
	document.write("<br><br>");
	document.write(iterator2.root); // [object HTMLHtmlElement]
	document.write("<br><br>");
	document.write(iterator3.root); // [object Text]

</script>

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface NodeIterator {
	[SameObject] readonly attribute Node root;
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

NodeIterator (H1) NodeIterator.root (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)