Node#

Node.firstChild#

Właściwość firstChild zwraca pierwsze dziecko należące do danego węzła. Jeśli węzeł nie posiada żadnych dzieci to zwrócona zostanie wartość null. Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var first_child = node.firstChild;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Alternatywnie można skorzystać z podobnie działającego polecenia Node.childNodes[0].

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	document.write(document.firstChild); // [object HTMLHtmlElement]
	document.write("<br>");
	document.write(document.documentElement.firstChild); // [object HTMLHeadElement]
	document.write("<br>");
	document.write(document.body.firstChild); // [object Text]
	document.write("<br>");
	document.write(document.body.firstChild.firstChild); // null

</script>

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface Node : EventTarget {
	readonly attribute Node? firstChild;
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Node (H1) Node.firstChild (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)