Attr#

Wstęp#

Interfejs Attr stanowi definicję Web IDL dla samodzielnych obiektów, które najczęściej występują jednak w zwartym trio, czyli w połączeniu z elementami i pośredniczącą między nimi mapą nazwanych atrybutów. Obiekty typu Attr są potocznie nazywane atrybutami # (attributes) i skojarzone zostały z kilkoma podstawowymi zagadnieniami.

Czasami w specyfikacji DOM4 może pojawić się termin "atrybut zawartości" (content attribute) aby uniknąć konfliktów względem samych atrybutów IDL. Ja osobiście dla atrybutów IDL zazwyczaj używam zwrotu "właściwość", gdyż jest on odpowiednikiem w przypadku wiązania z ECMAScriptem, i dzięki temu konflikty nazw w moim kursie nie występują.

Atrybuty to chyba jeden z najczęściej zmieniających się obszarów w całym DOM4. Wciąż nierozstrzygniętą kwestią pozostaje próba całkowitego porzucenia dziedziczenia z interfejsu Node, choć z drugiej strony niektóre implementacji poczyniły już pewne kroki w tym kierunku (szczegóły).

Interfejs Attr nie dziedziczy z żadnego innego interfejsu w ogólnym ujęciu DOM, chociaż w środowisku JS obiekty implementujące ten interfejs będą dziedziczyły z prototypu najwyższego rzędu. Zachowanie takie jest czymś normalnym w przypadku języka ECMAScript.

Atrybut można utworzyć za pomocą poleceń:

Właściwości Attr#

NazwaOpis
Attr.localNameZwraca nazwę lokalną dla danego atrybutu.
Attr.nameZwraca nazwę kwalifikowaną dla danego atrybutu.
Attr.namespaceURIZwraca przestrzeń nazw dla danego atrybutu.
Attr.nodeNameZwraca nazwę kwalifikowaną dla danego atrybutu.
Attr.nodeValueZwraca lub ustawia wartość dla danego atrybutu.
Attr.ownerElementZwraca element skojarzony z danym atrybutem.
Attr.prefixZwraca prefiks przestrzeni nazw dla danego atrybutu.
Attr.specifiedZwraca wartość true.
Attr.textContentZwraca lub ustawia wartość dla danego atrybutu.
Attr.valueZwraca lub ustawia wartość dla danego atrybutu.

Składnia Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
interface Attr # {
	readonly attribute DOMString? namespaceURI;
	readonly attribute DOMString? prefix;
	readonly attribute DOMString localName;
	readonly attribute DOMString name;
	readonly attribute DOMString nodeName; // historical alias of .name
			 attribute DOMString value;
	[TreatNullAs=EmptyString] attribute DOMString nodeValue; // historical alias of .value
	[TreatNullAs=EmptyString] attribute DOMString textContent; // historical alias of .value

	readonly attribute Element? ownerElement;

	readonly attribute boolean specified; // useless; always returns true
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Attr (H1) Wstęp (H2) Właściwości Attr (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)