UIEvent#

UIEvent.initUIEvent()#

Metoda initUIEvent() inicjuje dane zdarzenie wartościami przekazanymi do metody.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
uiEvent.initUIEvent(type, bubbles, cancelable, view, detail);

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Algorytm wywołania metody initUIEvent(type, bubbles, cancelable, view, detail) nie jest skomplikowany. Dla lepszego zrozumienia tematu prezentuję go w całości:

 1. Wykonaj inicjowanie z typem type, bąbelkowaniem bubbles oraz anulowaniem cancelable na obiekcie kontekstu, a następnie ustaw kolejno jego właściwość view na view oraz detail na detail.

Inicjowanie zdarzeń metodą initUIEvent() jest obowiązkowe w przypadku niezaufanych zdarzeń, przed ich wysłaniem za pomocą metody EventTarget.dispatchEvent(), które utworzone zostały za pomocą polecenia Document.createEvent(). Zdarzenia tworzone za pomocą konstruktora new UIEvent(), i pochodnych, są inicjowane automatycznie. Także zaufane zdarzenia są inicjowane automatycznie przez daną implementacje.

W ramach uzupełnienia warto przeanalizować wady i zalety poszczególnych poleceń odpowiedzialnych za tworzenie niezaufanych zdarzeń.

Jeśli metoda initUIEvent() jest wielokrotnie wywoływana przed wysłaniem zdarzenia, to pod uwagę brane jest ostatnie takie wywołanie. Jeśli metoda initUIEvent() zostanie wywołana w trakcie propagacji zdarzenia (np. przez jakiś uchwyt zdarzenia), to nie powoduje ona żadnego efektu i musi zostać natychmiastowo zakończona.

Ze względów bezpieczeństwa zdarzenia modyfikowane przy użyciu metody initUIEvent() muszą ustawiać wartość właściwości Event.isTrusted na boolowskie false.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowe zdarzenie z domyślnymi wartościami
	var uiEvent = document.createEvent("UIEvent");

	document.write(uiEvent); // [object UIEvent]
	document.write("<br>");
	document.write(uiEvent.type); // "" - pusty łańcuch
	document.write("<br>");
	document.write(uiEvent.bubbles); // false
	document.write("<br>");
	document.write(uiEvent.cancelable); // false
	document.write("<br>");
	document.write(uiEvent.view); // null
	document.write("<br>");
	document.write(uiEvent.detail); // 0
	document.write("<br>");
	document.write(uiEvent.defaultPrevented); // false
	document.write("<br>");
	document.write(uiEvent.isTrusted); // false
	document.write("<br>");
	document.write(uiEvent.eventPhase); // 0
	document.write("<br>");
	document.write(uiEvent.timeStamp); // liczba całkowita z wartością zależną od chwili uruchomienia przykładu
	document.write("<br>");
	document.write(uiEvent.currentTarget); // null
	document.write("<br>");
	document.write(uiEvent.target); // null

	document.write("<br><br>");

	uiEvent.initUIEvent("piesek", true, true, window, 69); // inicjujemy zdarzenie własnymi wartościami

	document.write(uiEvent); // [object UIEvent]
	document.write("<br>");
	document.write(uiEvent.type); // piesek
	document.write("<br>");
	document.write(uiEvent.bubbles); // true
	document.write("<br>");
	document.write(uiEvent.cancelable); // true
	document.write("<br>");
	document.write(uiEvent.view); // [object Window]
	document.write("<br>");
	document.write(uiEvent.detail); // 69
	document.write("<br>");
	document.write(uiEvent.defaultPrevented); // false
	document.write("<br>");
	document.write(uiEvent.isTrusted); // false
	document.write("<br>");
	document.write(uiEvent.eventPhase); // 0
	document.write("<br>");
	document.write(uiEvent.timeStamp); // liczba całkowita z wartością zależną od chwili uruchomienia przykładu
	document.write("<br>");
	document.write(uiEvent.currentTarget); // null
	document.write("<br>");
	document.write(uiEvent.target); // null

</script>

Metodę initUIEvent() pozostawiono ze względu na polecenie Document.createEvent(). Warto nadmienić, że po zakończeniu obsługi wszystkich faz zdarzenia może ono zostać ponownie wysłane. Dzięki metodzie initUIEvent() można zmienić jego podstawowe parametry (typ, bąbelkowanie, anulowanie, obiekt okna i szczegółowe informacje), co byłoby niemożliwe przy wykorzystaniu podstawowych właściwości zdarzeń, ponieważ są one tylko do odczytu.

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
void initUIEvent(DOMString type, boolean bubbles, boolean cancelable,
		 Window? view, long detail);

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

UIEvent (H1) UIEvent.initUIEvent() (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)