Range#

Range.startContainer#

Właściwość startContainer zwraca referencję do węzła początkowego w danym zakresie. Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var start_node = range.startContainer;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

W przypadku zwiniętych zakresów właściwość startContainer zwróci jeden i ten sam węzeł, co właściwość Range.endContainer. Węzeł początkowy można ustawiać na wiele różnych sposobów.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowy zakres
	var range = document.createRange();

	document.write(range.startContainer); // [object HTMLDocument]
	document.write("<br>");
	document.write(range.endContainer); // [object HTMLDocument]

	document.write("<br><br>");

	// Zmieniamy węzeł początkowy zakresu (na HEAD)
	range.setStart(document.documentElement.firstChild, 0);

	document.write(range.startContainer); // [object HTMLHeadElement]
	document.write("<br>");
	document.write(range.endContainer); // [object HTMLHeadElement]

</script>

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface Range {
	readonly attribute Node startContainer;
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Range (H1) Range.startContainer (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)