DOMParser#

new DOMParser()#

Interfejs DOMParser może być wywoływany w roli konstruktora, dzięki czemu pozwala na bezpośrednie tworzenie nowych parserów DOM wprost z interfejsu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var new_parser = new DOMParser();

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Algorytm wywołania konstruktora new DOMParser() nie jest skomplikowany. Dla lepszego zrozumienia tematu prezentuję go w całości:

 1. Zwróć nowy obiekt typu DOMParser.

Obiekt zwracany przez konstruktor new DOMParser() implementuje interfejs DOMParser, dlatego ma dostęp do poleceń z tego interfejsu (oraz z kolejnych interfejsów w łańcuchu dziedziczenia).

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowy parser DOM
	var parser = new DOMParser();

	document.write(parser); // [object DOMParser]
	document.write("<br>");
	document.write(parser.constructor); // function DOMParser() { [native code] }

</script>

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
[Constructor]
interface DOMParser {
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

DOMParser (H1) new DOMParser() (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)