Node#

Node.nodeValue#

Właściwość nodeValue zwraca lub ustawia wartość dla danego węzła.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var node_value = node.nodeValue; // getting
node.nodeValue = new_value; // setting

gdzie poszczególne człony oznaczają:

W zależności od rodzaju węzła i podejmowanej akcji muszą zostać wykonane następujące kroki:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	document.write("Początkowa wartość węzła tekstowego.");
	document.write("<br>");
	document.write(document.nodeValue); // null
	document.write("<br>");
	document.write(document.body.firstChild); // [object Text]
	document.write("<br>");

	var newFragment = document.createDocumentFragment(); // tworzymy nowy pusty fragment
	document.write(newFragment.nodeValue); // null
	document.write("<br>");
	newFragment.nodeValue = "Tekst fragmentu";
	document.write(newFragment.nodeValue); // null

	// Zmieniamy wartości węzła tekstowego po upływie 3 s
	setTimeout(function(){

		document.body.firstChild.nodeValue = "Nowa wartość węzła tekstowego.";

	}, 3000);

</script>

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface Node : EventTarget {
	attribute DOMString? nodeValue;
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Node (H1) Node.nodeValue (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)