Zdarzenia#

Typ beforeinput#

Typ:beforeinput
Interfejs:InputEvent
Sync / Async:Sync
BąbelkowanieTak
Zaufane celeElement (w szczególności typu kontrolnego: HTMLInputElement, HTMLTextAreaElement, HTMLSelectElement) lub dowolny Element z włączonym atrybutem contenteditable
AnulowanieTak
Domyślna akcjaAktualizacja elementu DOM
Kontekst
(zaufane zdarzenia)

Zdarzenie typu beforeinput musi zostać wysłane przez aplikację kliencką w chwili, kiedy DOM ma zostać zaktualizowany (jeszcze przed wystąpieniem zdarzenia input).

Prosty przykład:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<style>

		input {vertical-align: top;}
		input:hover, #box:hover {outline: 3px solid green;}
		#box {width: 200px; height: 100px; display: inline-block; background-color: #a08080;}

	</style>

</head>

<body>

	<p>Edytuj zawartość poniższych elementów by odczytać poszczególne cechy zdarzenia.</p>

	<div id="box" contenteditable="true">Edytowalny kontener</div>
	<input size="40" type="text" value="Jakiś początkowy tekst">

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje dla przechwyconego zdarzenia:</p>
	<p id="info"></p>

	<script>

		var box = document.getElementById("box");
		var input = document.getElementsByTagName("input")[0];
		var info = document.getElementById("info");

		function readInfo(e){

			var data = "Interfejs: " + e
				+ "<br>" + "e.type: " + e.type
				+ "<br>" + "e.target: " + e.target
				+ "<br>" + "e.view: " + e.view
				+ "<br>" + "e.detail: " + e.detail
				+ "<br>" + "e.data: " + e.data
				+ "<br>" + "e.isComposing: " + e.isComposing
				+ "<br>" + "e.currentTarget: " + e.currentTarget
				+ "<br>" + "e.eventPhase: " + e.eventPhase + "<br><br>";

			info.innerHTML = info.innerHTML + data;

		}

		box.addEventListener("beforeinput", readInfo, false);
		box.addEventListener("input", readInfo, false);

		input.addEventListener("beforeinput", readInfo, false);
		input.addEventListener("input", readInfo, false);

	</script>

</body>

</html>

Na chwilę obecną żadna aktualna przeglądarka internetowa nie obsługuje zdarzenia typu beforeinput.

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Zdarzenia (H1) Typ beforeinput (H2) Specyfikacje i inne materiały (H3)