Document#

Document.documentElement#

Właściwość documentElement zwraca element dokumentowy dla danego dokumentu. Jeśli dokument nie posiada elementu dokumentowego to zwrócona zostanie wartość null. Właściwość jest tylko do odczytu.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var root = document.documentElement;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Zgodnie z wymogami dopuszczalnej zawartości dla dokumentu, niezależnie od jego rodzaju (XML lub HTML), może istnieć tylko jedno dziecko będące węzłem typu Element. Umieszczenie nadmiarowych elementów bezpośrednio w dokumencie spowoduje zrzucenie błędu przez parser XML (dotyczy to również metod wstawiających węzły w konkretne miejsce drzewa węzłów) lub ich odpowiednie przeniesienie w przypadku parsera HTML. Właściwość documentElement pozwala na szybki dostęp do tego elementu. Z drugiej jednak strony, dzięki restrykcjom stawianym dla elementu dokumentowego można być pewnym, że identyczny rezultat osiągniemy poprzez wykorzystanie właściwości ParentNode.firstElementChild oraz ParentNode.lastElementChild.

W dokumentach HTML ich elementem dokumentowym będzie zawsze element z nazwą lokalną w postaci "html" oraz z interfejsem elementu w postaci HTMLHtmlElement. Dużo większą swobodę zapewniają dokumenty XML, gdzie elementem dokumentowym może zostać dowolny element.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

	<script>

		function getInfoDoc(desc, whatDoc){

			doc.write(desc + "<br>");
			doc.write("Interfejs: " + whatDoc + "<br>");
			doc.write("childNodes.length: " + whatDoc.childNodes.length + "<br>");
			doc.write("documentElement: " + whatDoc.documentElement + "<br>");
			doc.write("firstElementChild: " + whatDoc.firstElementChild + "<br>");
			doc.write("lastElementChild: " + whatDoc.lastElementChild + "<br><br>");

		}

		var doc = document; // domyślny dokument tworzony przez parser HTML
		getInfoDoc("Parametry dla domyślnego dokumentu tworzonego przez parser HTML (właściwość document):", doc);

		var newDocXML = doc.implementation.createDocument(null, null, null); // nowy dokument XML
		getInfoDoc("Parametry dla createDocument(null, null, null):", newDocXML);

		var newDocHTML = doc.implementation.createHTMLDocument(""); // nowy dokument HTML
		getInfoDoc("Parametry dla createHTMLDocument(''):", newDocHTML);

	</script>

</html>

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface Document : Node {
	readonly attribute Element? documentElement;
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Document (H1) Document.documentElement (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)