Zdarzenia#

Typ abort#

Typ:abort
Interfejs:UIEvent jeśli generowane z interfejsu użytkownika, w przeciwnym razie Event.
Sync / Async:Sync
BąbelkowanieNie
Zaufane celedefaultView, Element
AnulowanieNie
Domyślna akcjaBrak
Kontekst
(zaufane zdarzenia)

Zdarzenie typu abort musi zostać wysłane przez aplikację kliencką w chwili, kiedy wczytywanie zasobu zostało wstrzymane, np. przez użytkownika przerywającego wczytywanie, gdy jest ono jeszcze w toku.

W przypadku HTML5 zdarzenie typu abort jest automatycznie odpalane przez przeglądarki internetowe dla elementów multimedialnych (np. <audio> i <video>) oraz obiektu Window (algorytm przerywania wywoływany w kroku 9 i 12 algorytmu nawigowania czy w kroku 3 algorytmu porzucania).

Z praktycznego punktu widzenia wstrzymanie ładowania zasobu można uzyskać poprzez:

Prosty przykład:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
</head>

<body>

	<p>
		<img src="http://help.dottoro.com/external/examples/common/images/large.bmp" alt="" width="200px" height="150px">
	</p>

	<p>Przerwij wczytywanie zdjęcia (rozmiar 20,2 MB) poprzez wciśnięcie klawisza Escape.</p>

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje dla przechwyconego zdarzenia:</p>
	<p id="info"></p>

	<script>

		var info = document.getElementById("info");
		var img = document.getElementsByTagName("img")[0];

		function readInfo(e){

			var data = "Interfejs: " + e
				+ "<br>" + "e.type: " + e.type
				+ "<br>" + "e.currentTarget: " + e.currentTarget
				+ "<br>" + "e.target: " + e.target
				+ "<br>" + "e.eventPhase: " + e.eventPhase + "<br><br>";

			info.innerHTML = info.innerHTML + data;

		}

		// Przechwyt zdarzenia sygnalizującego przerwanie wczytywania zdjęcia
		img.addEventListener("abort", readInfo, false);
		window.addEventListener("abort", readInfo, true);
		document.addEventListener("abort", readInfo, true);

		window.addEventListener("abort", readInfo, false); // uchwyt nie zostanie wywołany
		document.addEventListener("abort", readInfo, false); // uchwyt nie zostanie wywołany

	</script>

</body>

</html>

Na chwilę obecną większość aktualnych przeglądarek nie wspiera zdarzenia typu abort. Wyjątkiem będzie IE11, ale ze względu na skomplikowane i przeplatające się algorytmy ciężko ustalić, czy robi to właściwie. Opis zostanie zweryfikowany w późniejszym czasie.

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Zdarzenia (H1) Typ abort (H2) Specyfikacje i inne materiały (H3)